Basisopleiding psychotrauma voor HBO+

Vanaf 2018 NIEUW IN ONS AANBOD

€ 995 (6 daagse opleiding, opleidingsdata volgen medio oktober)

Als je werkt met getraumatiseerde families, kinderen, vluchtelingen of ouderen is deelname aan deze brede basisopleiding psychotrauma HBO + een absolute pré.  In de opleiding wordt aangesloten bij de rol, het functioneren en de vaardigheden die de deelnemers hebben bij de begeleiding en ondersteuning van deze groepen cliënten en in de samenwerking met psychotraumatherapeuten in de instellingen.

De opleiding biedt een concreet antwoord op vragen die u in de dagelijkse praktijk tegenkomt, zoals hoe kan ik optimale ondersteuning bieden aan iemand met een trauma of aan een gezin met een familielid met PTSS.  De docenten van deze opleiding werken allemaal met getraumatiseerden in (hoog) gespecialiseerde organisaties en delen hun kennis en ervaring graag met u.

Doelgroep
Deze opleiding is in het bijzonder bedoeld voor zorgprofessionals (Maatschappelijk werkers, (basis) psychologen, medewerkers van Centra Jeugd en Gezin) , POH GGZ  (niet-BIG) die werken met getraumatiseerden en/of  in hun werk tegen situaties en problemen aanlopen die om specifieke aandacht en meer kennis over psychotrauma en PTSS  vragen.

Doelstelling
De deelnemers hebben na afloop van de opleiding handvatten om op constructieve wijze om te gaan met hun cliënten met psychotrauma en PTSS en de daarmee gerelateerde problemen. Daarnaast beschikken ze over brede achtergrondkennis over psychotrauma en PTSS en leren ze hoe ze  in het traumaveld voor zichzelf kunnen zorgen. 

Inhoud
In zes woensdagen (14.00 – 20.00 uur) komt een breed scala aan thema’s en doelgroepen aan de orde die gerelateerd zijn aan  PTSS en psychotrauma. Ook diagnostiek en behandeling en de invloed van het systeem worden op heldere en toegankelijke wijze onderwezen. Daarnaast is er uiteraard voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Per onderdeel is gekeken naar de docent die het meest geschikt is (expertise, kennis en trainingservaring) om het onderdeel te verzorgen. Dit betekent dat de deelnemers een groot professioneel netwerk tot hun beschikking krijgen en hun vragen bij de relevante experts kunnen neerleggen. De hoofddocent van de opleiding is klinisch psycholoog en trainer Joke van Bokkem.

De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:

dag 1

14.00 - 16.30 uur 

kennismaking & rol student in psychotraumaketen 

drs. Joke van Bokkem,

Klinisch psycholoog 


17.30 - 20.00 uur 

Diagnostiek en indicatiestelling 

drs. Joke van Bokkem,

Klinisch psycholoog 

dag 2

14.00 - 16.30 uur 

Trauma en Cultuur

dr. Marieke Sleijpen, onderzoeker


17.30 - 20.00 uur 

Trauma en Ouderen 

drs. Inez Schelfhout GZ psycholoog

en drs. Patricia Verdoorn, VS 

dag 3

14.00 - 16.30 uur 

Trauma bij Veteranen 

Marja de langen, SPV en

Gea Schelee SPV 


17.30 - 20.00 uur 

Beroepsgerelateerde traumatisering 

drs. Joke van Bokkem, Klinisch psycholoog 

dag 4

14.00 - 16.30 uur 

De invloed van trauma op het systeem 

Adriana Jasperse SPV


17.30 - 20.00 uur 

Indiv. behandelmethoden

(NET, BEPP CGT en EMDR)

Jannetta Bos, psychotraumatherapeut 

dag 5

14.00 - 16.30 uur 

Behandeling van complex trauma

drs. Odile Swagemakers, KP i.o.


17.30 - 20.00 uur 

Vaktherapie 

Chris Wilms, vaktherapeut 

dag 6

14.00 - 16.30 uur 

Presentatie van studenten 

drs. Joke van Bokkem, Klinisch psycholoog 


17.30 - 20.00 uur 

De behandelrelatie en zelfzorg

in het werk

drs. Joke van Bokkem, Klinisch psycholoog 

van 16.30 tot 17.30 wordt een maaltijd geserveerd

Data in 2018 volgen zo spoedig mogelijk

Literatuur
Vermetten, E., R.J. Kleber, O. van der Hart (2012) - Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht, De Tijdstroom, ISBN 978 90 5898 121 9

Afhankelijk van de vragen van deelnemers zullen relevante artikelen worden verstrekt.

Studiebelasting
Naast deelname aan deze opleiding is de gemiddelde tijdsinvestering 5 uur per dag.

Toetsing, certificaat en accreditatie 
De presentatie op dag 6 wordt als een toetsmoment gezien. Na afronding van de opleiding,en bij het voldoen aan de eisen van aanwezigheid (90% van de opleidingstijd) en het voldoen aan de eisen van de toets, krijgt u een certificaat en wordt u indien van toepassing de punten via PE online toegekend.

Accreditatie is toegekend door:
Registerplein: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners : 60 punten
Registerplein: geaccrediteerde scholing GHO: 60 punten
Registerplein: opleidingstraject GGZ agogen: 11,15
Registerplein: opleidingstraject maatschappelijk werk: 11,5
Registerplein: opleidingstraject sociaal agogen: 11,15
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister VenVN en Register Zorgprofessionals: 30 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 30
Ned. Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA): 21 punten

Accreditatie aangevraagd bij: NIP
NB: staat je vereniging er niet bij, neem contact op met Arq Academy via info@academy.arq.org

Prijs
€ 995


Hoofddocent

Joke van Bokkem
Joke van Bokkem is werkzaam als klinisch psycholoog, psychotherapeut bij Stichting centrum 45, Arq psychotrauma expert groep.  Voor 2010 wekte ze bij het IVP, Partner in Arq, als psycholoog, trainer en senior adviseur.

Specialisatie: (Complex) trauma, werkzaam bij Stichting Centrum 45 op afdelingen kliniek, dagkliniek, polikliniek, hoofdbehandelaar complex trauma bij beroeps-gerelateerde getraumatiseerden, na oorlogse generatie , vluchtelingen. Ze is in opleiding tot groepstherapeut; heeft ruime ervaring met systeem- en groepstherapie bij  (complex) getraumatiseerden.

Joke volgde diverse cursussen, bijscholingen en specialisaties op het gebied van diagnostiek en ‘evidence based’ psychotherapie gericht op  Psychotraumatologie. Is gecertificeerd  psychotraumatherapeut NTVP oa. EMDR practitioner, NET, BEPP en in Trauma & Body.

Behaalde in 2009 International Certificate: Mental Health and Psychosocial Support in post conflict areas. Werkzaam als onderzoeker in het onderzoek random controlled trial naar het effect van EMDR-Resource Development and Installation  protocol (RDI) bij(complex) getraumatiseerde veteranen en politiemedewerkers.
Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016