CAPS 5 training voor BIG

De Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) is de gouden standaard voor het stellen van de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS). Met het uitkomen van de DSM-5 is ook de CAPS-5 inhoudelijk aangepast. In deze training worden de inhoud en psychometrische kwaliteiten van de CAPS-5 besproken en leert de deelnemer de CAPS-5 betrouwbaar af te nemen. De training is bestemd voor diegenen die in de klinische praktijk of in onderzoek een betrouwbare DSM-5  diagnose voor PTSS moeten kunnen stellen.

Doelgroep: Gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychiaters, onderzoekers.

Uitvoeringsdatum:  Donderdag 2 november 2017
Tijdstip: 09.30 uur-16.30 uur

Prijs: € 185,00

Accreditatie

Accreditatie is  aangevraagd bij FGZtP, NIP-NVO, Verpleegkundig Specialisten Register, NVvP

 Docent

Jackie June ter Heide studeerde klinische en gezondheidspsychologie aan de universiteit van Leiden en theologie aan de universiteit van Cambridge. Sinds 2006 werkt zij als klinisch psycholoog en onderzoeker bij Stichting Centrum '45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.  Zij is in november 2015 gepromoveerd en behandelde in haar proefschrift de effectiviteit van EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Daarnaast coördineert zij projecten rond onderzoek naar en behandeling van complexe PTSS binnen Arq psychotrauma expert groep.

Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016