Symposium 7ROSES (29 maart)

Symposium over de nieuwste internationale Empowerment Methodiek om herstel bij vluchtelingen te bevorderen. Gedurende de bijeenkomst zal de nieuwe 7ROSES empowerment methodiek worden gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast maakt u in workshops praktisch kennis met de werkwijze.

Voor professionals die werken met vluchtelingen en asielzoekers (psychiaters, GZ-/KP-/basispsychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, SPV-ers, verpleegkundigen, huisartsen, fysio-/ergotherapeuten) en voor wie de 7ROSES-werkwijze past bij de doelstellingen van de organisatie.

Wanneer: 29 maart 2018 (15.30 uur – 21.00 uur)

Waar: Arq Psychotrauma Expert groep (Nienoord 13, Diemen)

www.7roses.arq.org/nl

  • Algemeen
  • Programma
  • Workshops
  • Registratie

Symposium over de nieuwste internationale Empowerment Methodiek om herstel bij vluchtelingen te bevorderen.

Programma

Gedurende de bijeenkomst zal de nieuwe 7ROSES empowerment methodiek worden gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast maakt u in workshops praktisch kennis met de werkwijze.

Doelgroep

Professionals die werken met vluchtelingen en asielzoekers (psychiaters, GZ-/KP-/basispsychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, SPV-ers, verpleegkundigen, huisartsen, fysio-/ergotherapeuten) en voor wie de 7ROSES-werkwijze past bij de doelstellingen van de organisatie.

Achtergrond

De ervaringen van vluchtelingen en asielzoekers zijn vaak zeer ontwrichtend. Om de eigen krachten weer te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten, is herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van een identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde, van groot belang. Dit symposium geeft een indruk van Europees onderzoek naar factoren die herstel bevorderen en belemmeren bij deze doelgroep en het schetst de achtergrond en uitwerking van 7ROSES.

Europees onderzoek

In een door de Europese Unie gefinancierd project hebben zeven gerenommeerde revalidatiecentra voor asielzoekers en vluchtelingen uit verschillende Europese landen samengewerkt om een empowerment methodiek te ontwikkelen die toepasbaar is in zeer verschillende contexten:

  • Diverse herkomstlanden en talen

  • Verblijvend in diverse Europese landen

  • Met of zonder psychische problematiek, waaronder PTSS

  • Verschillende leefomstandigheden en juridische status 

Uitgangspunt

Voor de methodiek werd het CHIME framework (Leamy et al., 2011) als uitgangspunt gekozen. CHIME is een acroniem voor de 5 pilaren van persoonlijk herstel bij psychische problematiek: Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment. Op basis van klinische ervaring werden daar Safety en Recognition (CHIME+RS) aan toegevoegd. 

Accreditatie

Voor het symposium is accreditatie aangevraagd bij FGzPt, NVvP, Register Vaktherapie, VSR, VenV.
Mocht u accreditatie bij een andere vereniging wensen, dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar 7ROSES@arq.org