LinkedIn

Interne basisopleiding psychotrauma voor HBO en master stagiaires

Deze cursus vormt de basis voor de behandeling en begeleiding van traumaslachtoffers. Enerzijds wordt er een algemeen beeld gegeven van traumabehandeling, anderzijds komen de verschillende behandelingswijzen van getraumatiseerden door oorlog en geweld aan de orde, zoals deze worden uitgevoerd. De cursus is bestemd voor nieuwe HBO medewerkers van Centrum '45,  HBO-stagiaires van Centrum '45 - Psychologie master (praktijk)studenten, die stage lopen bij Stichting Centrum '45 - Studenten WO (psychologie, geneeskunde, sociale wetenschappen), HBO-studenten (SPH, HBO-V) , beginnende zorgprofessionals in de psycho-traumazorg of anderszins geïnteresseerden.

De cursus is gebaseerd op de algemene kennis van trauma's, gevolgen en reacties. De gepresenteerde behandelingen richten zich op mensen die slachtoffer zijn van trauma's zoals seksueel misbruik, oorlogsslachtoffers, mishandeling, gijzeling, marteling etc.

Algemeen doel van de cursus is dat de deelnemers zich verdiepen in aspecten van psychotrauma: Wat kun je eraan doen en hoe werkt het in op de omgeving van de getraumatiseerde.

De cursus heeft tot doel dat de deelnemers:

-        Vertrouwd raken met de begrippen;
-        Inzicht verkrijgen in gevolgen van traumatisering en verloop van psychische traumatisering door
         menselijk geweld;

-        Een overzicht krijgen van behandelmogelijkheden specifiek gericht op de gevolgen van
         traumatisering en deze mogelijkheden koppelen aan specifieke hulpverleners / professionals;

-        Inzicht verkrijgen in de eigen (be)handelingsmogelijkheden binnen een multidisciplinair team en
         het ontwikkelen van enige vaardigheden hierin;

-        Kennis opdoen met betrekking tot specifieke hulpverleningsaspecten (opbouwen
         vertrouwensrelaties, overdracht en tegenoverdracht, voorkoming van secundaire traumatisering);

-        Leren onderkennen van eigen functioneren van het werken met mensen die ernstig      
          getraumatiseerd zijn.

Uitvoeringsdata najaar 2017:
Dag 1:    van 09.45 tot 13.00 uur
Dag 2:    van 09.45 tot 13.00 uur
Dag 3:    van 09.45 tot 13.00 uur
Dag 4:    van 09.45 tot 13.00 uur (CAPS 5 training van 13.30 - 17.00 uur)

Stagiaires die de CAPS 5 moeten afnemen, zullen de training CAPS 5 voor niet BIG dienen te volgen die op 20 april plaatsvindt van 13.30 tot 17.00 uur. Hiervoor dien je je apart in te schrijven.

Prijs: deelname voor Arq medewerkers is gratis. Externen betalen € 100,00

Docenten


Gea Schelee is hoofddocent van de opleiding. Gea is als SPV werkzaam en heeft veel ervaring als docent en trainer op het gebied van psychotrauma en de doelgroepen van stichting Centrum '45.

Guyonne van der Plas is de co-docent van de opleiding. Ze is ook werkzaam als SPV bij stichting Centrum '45.
Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.orgCookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016