LinkedIn

eMEN seminar Let's make it work

De implementatie van e-mental health | 28 maart 2019 | VU Amsterdam
  • Algemeen
  • Programma
  • Workshops/Sprekers
  • Registratie

Algemeen

De afgelopen vijftien jaar zijn veel e-mental health toepassingen ontwikkeld, maar de implementatie ervan verloopt minder voortvarend. Hoewel er dringende behoefte is aan online zorg en behandeling, lijkt het structureel gebruik van e-mental health in een impasse te verkeren. 

Het e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe (eMEN) presenteert in dit seminar prikkelende visies, werkbare oplossingen en praktijkvoorbeelden van succesvolle e-mental health. Managers, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers kunnen hier inspiratie vinden om met e-mental health aan de slag te gaan. Verder is er aandacht voor het nieuwe vergoedingenstelsel dat binnenkort in Nederland ingevoerd wordt. Deze nieuwe regeling kan veel betekenen voor een snellere implementatie van e-mental health. 


General information

Many e-mental health applications have been developed over the past 15 years, but their implementation has not always been successful. Although there is an urgent need for online care and treatment, the structural use of e-mental health appears to have reached a deadlock.  

In this seminar the e-mental health innovationa and transnational implementation platform North West Europe (eMEN) presents challenging opinions, workable solutions, and case studies of successful applications to inspire managers, policy makers, health care professionals and researchers to get started with e-mental health. The seminar also covers the new Dutch reimbursement system, which will be launched in the near future, and may be meaningful to a more steadfast implementation of e-mental health.