LinkedIn

Symposium en promotie Manik Djelantik: Toward an integrated understanding of traumatic grief | 6 maart 2020

Het verlies van een geliefde is vaak een schokkende en levens veranderende ervaring. In de rouwperiode ervaart een nabestaande een breed scala aan emoties. Een klein deel van de nabestaanden ontwikkelt psychische klachten en heeft moeite om het leven weer op te pakken. Er bestaat nog veel discussie over wat traumatische rouw precies is, hoe we dit begrip het beste kunnen onderzoeken en wat de implicaties zijn voor de klinische praktijk. In dit symposium proberen we verschillende perspectieven op het bestaan en de behandeling van traumatische rouw met elkaar te verbinden. Sprekers zijn prof. dr. Paul A. Boelen, prof. dr. Rolf J. Kleber, prof. dr. Geert Smid, dr. Donald J. Robinaugh, drs. Annemiek de Heus en drs. Manik Djelantik.
  • Algemeen
  • Programma
  • Workshops/Sprekers
  • Registratie

Algemeen

Toward an integrated understanding of traumatic grief

Symposium en openbare verdediging in het kader van de promotie van Manik Djelantik

6 maart 2020


Symposium: 10.00 – 11.30

Lunch: 11.30-12.30

Openbare verdediging: 12.45 – 14.15

Receptie: 14.15 – 15.15

Accreditatie voor het symposium wordt aangevraagd bij NVvP, FGzPt (1 punt) en VGCt.

Noot: vanwege een buitenlandse spreker is de voertaal van dit symposium in het Engels.


Locatie symposium en lunch: Boothstraat kerk, Utrecht

Locatie openbare verdediging en receptie: Academiegebouw, Utrecht


Voor aanmelden voor het symposium en/of de openbare verdediging van Manik: klik hier