7ROSES empowerment methodiek

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. Om de eigen krachten te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten zijn herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van de eigen identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde van belang. De 7ROSES-methodiek richt zich in brede zin op het ondersteunen van het herstelproces. Hierbij staat het vergroten van de eigen (draag)kracht centraal. 7ROSES is een empower methodiek die toepasbaar is in verschillende contexten.
  • Inhoudelijke informatie
  • Praktische informatie
  • Inschrijven

De methodiek is toepasbaar voor diverse doelgroepen die in aanraking zijn gekomen met ingrijpende gebeurtenissen.

Doelgroep

Deze training focust zich op minimaal HBO-geschoolde professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg, werkend met kwetsbare groepen zoals:

  • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen;
  • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers mensenhandel;
  • Ongedocumenteerde migranten;
  • Jongeren in risicogroepen;
  • Cliënten maatschappelijke opvang.

De methodiek bestaat uit een flexibele toolkit van maximaal 14 sessies en kan groepsgewijs of individueel worden aangeboden.

Ontwikkeling 7ROSES

De methodiek heeft als basis het wetenschappelijk onderbouwd CHIME framework (Leamy et al., 2011). CHIME is een acroniem voor vijf pilaren van persoonlijk herstel bij psychische problematiek: Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment. Op basis van klinische ervaring zijn hier de pijlers Recognition en Safety aan toegevoegd, wat resulteert in zeven pijlers en de naamgeving 7ROSES.

De vervolgstap was de theorie met de praktijk te verbinden. Het projectteam heeft een flexibele Toolkit samengesteld waarin 16 uitgewerkte 7ROSES sessies staan beschreven. Per pilaar zijn er twee sessies geformuleerd, evenals één inleidende en een afsluitende sessie. De sessies zijn samengesteld op basis van bestaande tried-and-tested empowerment methodieken uit de praktijk en methodieken afkomstig uit Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH).

Werkwijze

Uitgangspunt is om de deelnemers te stimuleren (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel. Zij zelf bepalen bij de aanvang van elke sessie middels een Topic Selection welke van de zeven ‘pilaren’ voor hen op dat moment van belang zijn en op basis van die behoefte wordt het programma opgebouwd.

De methodiek wordt uitgevoerd via sessies van een 1 uur (individueel) of van 2,5 uur (groepsverband). De frequentie van de sessies en het totaal aantal sessies worden afgestemd op de setting. Indien van toepassing worden er tolken ingezet. Ook de inhoud van de sessies kan worden aangepast aan de deelnemers, bijvoorbeeld wanneer bepaalde oefeningen niet haalbaar zijn vanwege fysieke beperkingen.

Inhoud van de training
Op dag 1 en 2 van de training leren de deelnemers hoe de 7 ROSES methodiek in elkaar zit, hoe dit toe te kunnen passen in behandelingen, wanneer welke keuzes te maken, hoe de methodiek ontstaan is, etc.
Op dag 3 van de training gaan we in op de groepsprocessen die een rol kunnen spelen en krijgen de deelnemers didactische vaardigheden geleerd, die zij kunnen toepassen als ze 7 ROSES in een groep gaan gebruiken.
Tijdens de terugkom-ochtend staat het delen van ervaringen centraal, daarnaast kijken we naar de uitdagingen die men tegenkomt bij de toepassing van 7 ROSES.

Docenten

Eva Heezemans, Evelyn Kaizer, Yvonne Marcus

Trainingsdata
Dinsdag 6 november, woensdag 7 november, en woensdag 14 november 2018 (09:30-16:30) uur en 5 maart 2019 (09:30-12:30) - GEANNULEERD

In november worden de nieuwe data voor het voorjaar 2019 gepubliceerd.

Locatie

Arq Academy, Nienoord 5, Diemen

Kosten

€ 995,- inclusief koffie/thee, lunch en opleidingsmateriaal

Accreditatie

Voor deze opleiding is geen accreditatie aangevraagd. Op verzoek van en bij voldoende interesse kan in overleg accreditatie worden aangevraagd.

7ROSES

Meer informatie vind je op de website van 7ROSES via deze link 7ROSES


Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016