Basisopleiding psychotrauma voor HBO+

Deze zesdaagse Basisopleiding Psychotrauma voor HBO + biedt een brede introductie op alle aspecten van het werkterrein psychotrauma. Er wordt ingegaan op thema’s die gerelateerd zijn aan PTSS en psychotrauma. De docenten van deze opleiding werken allemaal met getraumatiseerden in (hoog) gespecialiseerde organisaties en delen graag hun kennis en ervaring.
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor professionals (maatschappelijk werkers, (basis) psychologen, medewerkers van Centra Jeugd en Gezin , POH GGZ  (niet-BIG), verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) die tegen situaties en problemen aanlopen die om meer kennis over psychotrauma en PTSS vragen of die in hun werk met getraumatiseerden te maken hebben. Deze interactieve opleiding geeft voldoende ruimte om in te gaan op vragen over trauma of PTSS die men in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Overigens worden er geen specifieke vaardigheden aangeleerd.  

Doelstelling

De deelnemers hebben na afloop van de opleiding:

 • een brede achtergrondkennis over psychotrauma en PTSS bij verschillende doelgroepen (Veteranen, ouderen, vluchtelingen, beroepsgerelateerd)
 • een heldere toelichting gekregen op diagnostiek en behandeling
 • een brede oriëntatie op met traumagerelateerde thema’s zoals: Trauma en cultuur, Trauma en systeem, Trauma en technologie

 • een korte introductie gehad op individuele behandelmethoden, vaktherapie, complex trauma

Inhoud

In zes dagen (steeds van 9.30 uur – 16.30 uur) komt een breed scala aan thema’s aan de orde die gerelateerd zijn aan  PTSS en psychotrauma. Daarnaast is er uiteraard voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Per onderdeel is gezocht naar de docent die het meest geschikt is (expertise, kennis en trainingservaring) om het onderdeel te verzorgen. Dit betekent dat de deelnemers een groot professioneel netwerk tot hun beschikking krijgen en hun vragen bij de relevante experts kunnen neerleggen. De hoofddocent van de opleiding is Gea Beenakker-Schelee.

De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:
Toelichting Diagnostiek en indicatie, Overzicht Individuele behandelmethoden van psychotrauma, Toelichting op Behandeling complex PTSS, Invloed van trauma op het systeem, Vaktherapie  /Multidisciplinaire behandeling van traumagerelateerde klachten, Groepsbehandeling, non verbale methoden, Trauma en technologie, Trauma en Cultuur, Trauma gerelateerd aan diverse doelgroepen (Beroepsgerelateerd, Trauma bij ouderen, Vluchtelingen, Veteranenproblematiek) , Invloed trauma op behandelrelatie: Overdracht en tegenoverdracht.

Data 
13 en 27 november, 11 december 2018, 8 en 22 januari, 5 februari 2019

Literatuur
Praktijkboek Psychotrauma - A. Driessen, Willie Langeland, 2017 ISBN 978 90 8850 737 3.
Daarnaast zullen relevante artikelen worden verstrekt.

Studiebelasting
Naast deelname aan deze opleiding is de gemiddelde tijdsinvestering 5 uur per opleidingsdag.

Toetsing, certificaat en accreditatie 
Voor elke opleidingsdag dient er literatuur bestudeerd te worden. Iedere deelnemer moet één keer tijdens de opleiding een presentatie houden. Hij/zij geeft dan een korte samenvatting van de literatuur, gerelateerd aan de eigen werksituatie. Hieruit moet blijken dat hij/zij de desbetreffende stof bestudeerd heeft en deze kan relateren aan zijn/haar werksituatie. De docent bepaalt of de deelnemer aan de eisen van deze toets-presentatie heeft voldaan. Meer informatie over deze opdracht ontvangt men op Dag 1.

Na afronding van de opleiding en bij het voldoen aan de eis van aanwezigheid (90% van de opleidingstijd) en de eis aan de individuele toets-presentatie, krijgt men een certificaat en ontvangt men indien van toepassing de punten via PE online.

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Registerplein: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners: 60 punten
 • Registerplein: geaccrediteerde scholing GHO: 60 punten
 • Registerplein: opleidingstraject GGZ agogen: 55,75
 • Registerplein: opleidingstraject maatschappelijk werk: 55,75
 • Registerplein: opleidingstraject sociaal agogen: 55,75
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister VenVN en Register Zorgprofessionals: 30 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 30
 • Ned. Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA): 21 punten
 • NIP: 45 punten
 • LV POH GGZ: 30 punten

Prijs
€ 1.140,- inclusief koffie/thee en lunch.

Hoofddocent

Gea Beenakker-ScheleeGea Beenakker- Schelee is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Stichting Centrum 45 binnen Arq Psychotrauma Expert groep. 

Zij werkt op de polikliniek met complex trauma bij vluchtelingen,  beroeps-gerelateerde getraumatiseerden, na-oorlogse generatie. Zij is gecertificeerd NET, BEPP En BEPP TG therapeut.

Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016