Basisopleiding psychotrauma voor HBO+

Als je werkt met getraumatiseerde families, kinderen, vluchtelingen of ouderen is deelname aan deze brede zesdaagse basisopleiding psychotrauma HBO + een absolute pré.  In de opleiding wordt aangesloten bij de rol, het functioneren en de vaardigheden die de deelnemers hebben bij de begeleiding en ondersteuning van deze groepen cliënten en in de samenwerking met psychotraumatherapeuten in de instellingen.

De opleiding biedt een concreet antwoord op vragen die u in de dagelijkse praktijk tegenkomt, zoals hoe kan ik optimale ondersteuning bieden aan iemand met een trauma of aan een gezin met een familielid met PTSS.  De docenten van deze opleiding werken allemaal met getraumatiseerden in (hoog) gespecialiseerde organisaties en delen hun kennis en ervaring graag met u.

 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Doelgroep
Deze opleiding is in het bijzonder bedoeld voor zorgprofessionals (Maatschappelijk werkers, (basis) psychologen, medewerkers van Centra Jeugd en Gezin) , POH GGZ  (niet-BIG) die werken met getraumatiseerden en/of  in hun werk tegen situaties en problemen aanlopen die om specifieke aandacht en meer kennis over psychotrauma en PTSS  vragen.

Doelstelling
De deelnemers hebben na afloop van de opleiding handvatten om op constructieve wijze om te gaan met hun cliënten met psychotrauma en PTSS en de daarmee gerelateerde problemen. Daarnaast beschikken ze over brede achtergrondkennis over psychotrauma en PTSS en leren ze hoe ze  in het traumaveld voor zichzelf kunnen zorgen. 

Inhoud
In zes woensdagen (14.00 – 20.00 uur) komt een breed scala aan thema’s en doelgroepen aan de orde die gerelateerd zijn aan  PTSS en psychotrauma. Ook diagnostiek en behandeling en de invloed van het systeem worden op heldere en toegankelijke wijze onderwezen. Daarnaast is er uiteraard voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Per onderdeel is gekeken naar de docent die het meest geschikt is (expertise, kennis en trainingservaring) om het onderdeel te verzorgen. Dit betekent dat de deelnemers een groot professioneel netwerk tot hun beschikking krijgen en hun vragen bij de relevante experts kunnen neerleggen. De hoofddocent van de opleiding is klinisch psycholoog en trainer Joke van Bokkem.

De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:

Dag 1

Sessie 1

14.00 – 16.30

Kennismaken en uitleg programma

 

Sessie 2

17.30 -20.00 uur

Diagnostiek en indicatie. Draagkracht, focus van de behandeling

Dag 2

Sessie 3

14.00 – 16.30 uur

Trauma en Cultuur

 

Sessie 4

17.30 – 20.00 uur

Trauma bij ouderen

Dag 3

Sessie 5

14.00 -16.30 uur

Veteranenproblematiek

 

Sessie 6

17.30 – 20.00 uur

Beroepsgerelateerde traumatisering

Dag 4

Sessie 7

14.00 – 16.30 uur

Invloed van trauma op het systeem

 

Sessie 8

17.30 – 20.00 uur

Individuele behandelmethoden van psychotrauma

Dag 5

Sessie 9

 14.00 – 16.30 uur

Behandeling complex trauma

 

Sessie 10

17.30 – 20.00 uur

Vaktherapie  /Multidisciplinaire behandeling van trauma gerelateerde klachten, Groepsbehandeling, non verbale methoden

Dag 6

Sessie 11

 14.00 – 16.30 uur

Presentaties door studenten

 

Sessie 12:

17.30 – 20.00 uur

Invloed trauma op behandelrelatie

 Tusssen 16:30-17:30 wordt een maaltijd aangeboden.

Data:  14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 16 mei en 30 mei 2018

Literatuur
Vermetten, E., R.J. Kleber, O. van der Hart (2012) - Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht, De Tijdstroom, ISBN 978 90 5898 121 9

Afhankelijk van de vragen van deelnemers zullen relevante artikelen worden verstrekt.

Studiebelasting
Naast deelname aan deze opleiding is de gemiddelde tijdsinvestering 5 uur per opleidingsdag.

Toetsing, certificaat en accreditatie 
De presentatie op dag 6 wordt als een toetsmoment gezien. Na afronding van de opleiding en bij het voldoen aan de eisen van aanwezigheid (90% van de opleidingstijd) en het voldoen aan de eisen van de toets, krijgt u een certificaat en ontvangt u indien van toepassing de punten via PE online.

Accreditatie is toegekend door:

 • Registerplein: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners : 60 punten
 • Registerplein: geaccrediteerde scholing GHO: 60 punten
 • Registerplein: opleidingstraject GGZ agogen: 11,15
 • Registerplein: opleidingstraject maatschappelijk werk: 11,5
 • Registerplein: opleidingstraject sociaal agogen: 11,15
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister VenVN en Register Zorgprofessionals: 30 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 30
 • Ned. Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA): 21 punten
 • NIP: 45 punten

Prijs
€ 995,- inclusief koffie/thee en maaltijd.


Hoofddocent

Joke van Bokkem
Joke van Bokkem is werkzaam als klinisch psycholoog, psychotherapeut bij Stichting centrum 45, Arq psychotrauma expert groep.  Voor 2010 wekte ze bij het IVP, Partner in Arq, als psycholoog, trainer en senior adviseur.

Specialisatie: (Complex) trauma, werkzaam bij Stichting Centrum 45 op afdelingen kliniek, dagkliniek, polikliniek, hoofdbehandelaar complex trauma bij beroeps-gerelateerde getraumatiseerden, na oorlogse generatie , vluchtelingen. Ze is in opleiding tot groepstherapeut; heeft ruime ervaring met systeem- en groepstherapie bij  (complex) getraumatiseerden.

Joke volgde diverse cursussen, bijscholingen en specialisaties op het gebied van diagnostiek en ‘evidence based’ psychotherapie gericht op  Psychotraumatologie. Is gecertificeerd  psychotraumatherapeut NTVP oa. EMDR practitioner, NET, BEPP en in Trauma & Body.

Behaalde in 2009 International Certificate: Mental Health and Psychosocial Support in post conflict areas. Werkzaam als onderzoeker in het onderzoek random controlled trial naar het effect van EMDR-Resource Development and Installation  protocol (RDI) bij(complex) getraumatiseerde veteranen en politiemedewerkers.

Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016