LinkedIn

Opleidingsaanbod

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP)

In deze 4-daagse BEPP opleiding zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van brieven schrijven en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase en een afscheidsritueel. Deze opleiding omvat daarom meer dan traumagerichte cognitieve gedragstherapie.
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Samenvatting van de cursus 
In BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van schrijfopdrachten en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase, oppakken van taken en een afscheidsritueel.
In BEPP wordt daarnaast gebruik gemaakt van andersoortige technieken die effectief zijn gebleken voor verwerking in de rouwtherapie, zoals traumagerelateerde memorabilia, een afscheidsritueel, en psychodynamische inzichten die nuttig zijn gebleken in de betekenisverlening na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Daarom is de naam Beknopte Eclectische Psychotherapie gekozen.
De combinatie van technieken blijkt goed en effectief toepasbaar te zijn bij zowel politieagenten als ambulante cliënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. BEPP kan eveneens gecombineerd worden met een dagbehandeling.
Deze technieken zijn op eigen wijze in BEPP vormgegeven en in de loop van de tijd verfijnd om recht te doen aan de diversiteit van traumagerelateerde emoties en cognities. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben (ook wel ‘hotspots’ genoemd) tijdens de imaginaire exposure, waarbij blootstelling aan angstinducerende emoties als verdriet, walging, schuld en schaamte centraal staan met als doel het doorbreken van vermijding ten behoeve van zelfcompassie, verandering van betekenis en coping in het heden ten opzichte van die ten tijde van het trauma. Bij psycho-educatie over PTSS wordt verhelderd dat vermijding intrusies in stand houdt, en wordt gebruik gemaakt van recente inzichten uit neurobiologisch onderzoek om in eenvoudige termen cliënten te informeren wat er tijdens traumatherapie gebeurt in de hersenen.
In BEPP wordt in de eerste fase van behandeling klachtgericht gewerkt. De tweede fase is persoonsgericht en gaat in op schema’s/kerncognities die gedurende de ontwikkeling en als gevolg van traumatische gebeurtenissen zijn ontstaan. De oorsprong hiervan wordt besproken, waarna de functionaliteit of houdbaarheid hiervan in het dagelijkse bestaan wordt geëvalueerd in het licht van een betere kwaliteit van leven en terugvalpreventie. Daarnaast staat de tweede fase in het teken van oppakken van taken die vermeden worden, werkhervatting, en afscheid.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor BIG-geregistreerde hulpverleners, zoals:

 • GZ-psychologen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • artsen en psychiaters
 • verpleegkundig specialisten
 • artsen in opleiding tot specialist (Aios)

Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling; waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposure technieken / cognitieve gedragstherapie gewenst is. Zij dienen actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Basistherapeut BEPP - supervisie
Om basistherapeut BEPP te worden moet men daarnaast nog 50 uur met BEPP werken onder supervisie van erkende BEPP-supervisoren en dienen 3 volledige BEPP-behandelingen te zijn afgerond. Om deel te kunnen nemen aan dit supervisietraject dient de 4-daagse opleiding te zijn afgesloten met een voldoende gemaakte toets. Een certificaat van deelname aan de 4-daagse BEPP-opleiding dient overlegd te worden.

Docenten

 • prof. dr. Berthold Gersons, psychiater en emeritus hoogleraar psychotrauma
 • Jannetta Bos (psychotherapeut en seksuoloog NVVS)
 • drs. Patricia Dashorst, psychiater
 • drs. Riëtte Mellink, psychotherapeut
 • drs. Pepita David, psychotherapeut
 • prof. dr. Geert Smid, psychiater en psychotraumatherapeut 

Data

 • 9, 10, 11 februari en 13 juni 2022
 • 20, 21, 22 juni en 3 oktober 2022
 • 10, 11, 12 oktober 2022 en 13 februari 2023

Het is van belang dat je op alle bovengenoemde data beschikbaar bent om de opleiding te volgen. Mocht je onverwacht een dag niet aanwezig kunnen zijn, dan kan deze dag in overleg verplaatst worden. De kosten voor verplaatsing bedragen € 85,-.

Locatie ARQ Academy, Nienoord 13 in Diemen

Kosten € 1.230,-

Accreditatie

 • VGCt (18 punten)
 • FGzPt (35 punten)
 • NVvP (23 punten)
 • VEN (24 punten)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (22 punten)
 • NVP (22 punten)
 • NtVP (4-daagse opleiding is verdiepingsmodule 6)

Elke opleidingsdag omvat 6 contacturen. De voorbereiding voor deze opleiding bedraagt (indicatief) 12 uur aan literatuurstudie en voorbereiding op de toets. De toets vindt plaats op dag 3.

 

Docenten

Jannetta Bos is werkzaam bij ARQ Centrum'45. Ze is psychotherapeut en seksuoloog NVVS. Ze is docent, supervisor en opleider BEPP, BEP-TG en VCGT. Een van haar interesses is walging en PTSS.

Dr. Mirjam Mink-Nijdam werkt als gezondheidspsycholoog en hoofd van de onderzoekslijn ‘Evidence-based behandeling’ bij ARQ Centrum'45 Voor haar onderzoek is zij tevens verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Prof.dr. Geert Smid is bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld, Universiteit voor Humanistiek en psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, en supervisor NVP verbonden aan ARQ Centrum'45.

Drs. Pepita David studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij volgde de vierjarige opleiding tot Psychotherapeut BIG bij RINO Noord Holland met als richting psychoanalytische psychotherapie voor volwassenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Privacy

Sitemap

© ARQ Academy 2021