CAPS 5 training voor BIG

De Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) is de gouden standaard voor het stellen van de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS). Met het uitkomen van de DSM-5 is ook de CAPS-5 inhoudelijk aangepast. In deze training worden de inhoud en psychometrische kwaliteiten van de CAPS-5 besproken en leert de deelnemer de CAPS-5 betrouwbaar af te nemen. De training is bestemd voor diegenen die in de klinische praktijk of in onderzoek een betrouwbare DSM-5  diagnose voor PTSS moeten kunnen stellen.
  • Inhoudelijke informatie
  • Praktische informatie
  • Inschrijven

Doelgroep: Gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychiaters, onderzoekers.

Docenten:
Jackie June ter Heide, Annemiek de Heus, Elise van Wageningen

Data:  

  • vrijdag 6 april 2018, 09:30-16:30 uur
  • dinsdag 5 juni 2018, 09.30 - 16.30 uur
  • vrijdag 9 november 2018, 09:30-16:30 uur

Prijs: € 200,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Lokatie: Arq Academy, Nienoord 13 in Diemen

Accreditatie:
De opleiding is geaccrediteerd bij: FGZtP (5 punten), NIP (6 punten), VenV (6 punten), Verpleegkundig Specialisten Register (6 punten), NVvP (5 punten)


 Docent

Jackie June ter Heide studeerde klinische en gezondheidspsychologie aan de universiteit van Leiden en theologie aan de universiteit van Cambridge. Sinds 2006 werkt zij als klinisch psycholoog en onderzoeker bij Stichting Centrum '45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. 

Annemiek de Heus is werkzaam als GZ-psycholoog io Klinisch psycholoog bij Stichting Centrum ’45 op de polikliniek en dagkliniek. Zij is psychotraumatherapeut NtVP, EMDR practitioner en schema therapeut in opleiding. Zij heeft ervaring met behandeling, diagnostiek en onderzoek naar traumatische rouw.

Elise van Wageningen is GZ-psycholoog bij Stichting Centrum '45, behandelaar bij het Expertiseteam Traumatische Rouw en het Expertiseteam Seksueel Geweld en Uitbuiting van Equator Foundation.


Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016