LinkedIn

Opleidingsaanbod

Cultuursensitief behandelen: Psychotherapie met cultureel diverse patiënten

In deze 2-daagse opleiding krijg je handvatten aangereikt om de slagingskans van psychotherapie met een cultureel diverse patiëntengroep te vergroten. Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. De kans op een teleurstellende therapie is groter dan gebruikelijk. De 2-daagse opleiding wordt vooraf gegaan door een e-learningmodule.
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Achtergrond

Een evidence-based behandeling zou in principe bij ieder mens - onafhankelijk van cultuur - werkzaam kunnen zijn. Maar de praktijk is weerbarstig. Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. De kans op een teleurstellende therapie is groter dan gebruikelijk: het is een traag proces, het is moeizaam om tot huiswerkopdrachten en experimenten te komen, de cliënt zegt af of blijft weg. Naast het probleem van taal zijn er vanuit de culturele psychotherapie twee obstakels bekend bij het behandelen van cliënten met een niet-westerse achtergrond: klachtenpresentatie met nadruk op lichamelijke klachten en moeizame commitment en ontbreken van een gemeenschappelijk ziektemodel tussen patiënt en therapeut. In deze cursus krijg je handvatten aangereikt om de slagingskans van de therapie te vergroten.

Inhoud

De opleiding  is opgebouwd rondom drie thema's:

 • Klachtenpresentatie, de situatie van 'condicion migrante', en de veelal somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten;
 • Ziekteverklaringsmodel, hulpmiddelen om tot gerichte diagnostiek en betere commitment te komen, door middel van het Cultural      Formulation Interview, een cultuurgevoelig anamneseprotocol, en de aanbevelingen vanuit de Generieke Module Diversiteit;
 • Aanpassing werkwijze: cultuursensitieve behandelingen en aanpassingen om knelpunten bij CGt, EMDR, IPT en andere behandelvormen te  voorkomen.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-learning en de 2-daagse opleiding heeft u:

 • Kennis van aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie (algemene kenmerken van de situatie van mensen met een migratieachtergrond in het bijzonder vluchtelingen;
 • De somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten; en het ontbreken van een gemeenschappelijk verklaringsmodel voor de ziekte tussen patiënt en behandelaar (‘explanatorymodels’);?
 • Inzicht in cultuursensitieve psychotherapie en aanpassingen om knelpunten bij de uitvoering te overkomen;?
 • Handvatten om adequaat cultuursensitieve behandeling te bieden, met inzet van hulpmiddelen zoals:
  • het CulturalFormulation Interview
  • een cultuurgevoelig anamneseprotocol
  • de interculturele addenda voor angst en voor depressie
  • en de richtlijnen van de Generieke Module Diversiteit (GMD).?

E-learning en face-to-face opleidingsdagen

De training start met het volgen van een e-learningmodule van ongeveer 1,5 uur. Na het succesvol afronden van de e-learning kunt u meedoen aan de 2-daagse opleiding. De 2-daagse bouwt voort op de e-learning en is met name gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, overeenkomstig met de inhoud van de Generieke Module Diversiteit (GMD). Er wordt met een acteur gewerkt.

Er wordt van deelnemers een actieve inbreng verwacht met eigen casuïstiek.

Doelgroep: 

Cognitief gedragstherapeuten | Klinisch psychologen | GZ psychologen |Psychotherapeuten. 

Docenten:  

Data:  DATA 2021 VOLGEN

Locatie: ARQ Academy, Nienoord 13, Diemen

Kosten: € 650,- inclusief e-learning (en inclusief koffie/thee en lunch tijdens de opleidingsdagen)

Accreditatie

 • VGCt (in aanvraag)
 • FGzPt (in aanvraag)
 • NIP (in aanvraag)
 • NVP (in aanvraag)

Bent u lid van een van deze verenigingen en wilt u de punten via PE-online bijgeschreven krijgen, dan verzoeken wij u op het inschrijfformulier de vereniging en het registratienummer waaronder u bij desbetreffende vereniging staat ingeschreven, te vermelden. Alleen dan kunnen wij uw punten toekennen via PE online. 

Door het aanscherpen van de landelijke coronamaatregelen bekijken we op dit moment per opleiding(sdag) in welke vorm deze door kan gaan. Online of fysiek. Indien er wijzigingen zijn in een opleiding(sdag) waarvoor je staat ingeschreven, ontvang je daar tijdig bericht over. Als de opleiding(sdag) op locatie doorgaat is het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen verplicht. In onze opleidingszalen is de opstelling zodanig dat er 1,5 m afstand gehouden wordt.

Docenten

Jeroen Knipscheer is werkzaam als psychotherapeut en senior onderzoeker bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en als universitair docent bij de afdeling Klinische Psychologie Universiteit Utrecht.

Samrad Ghane is medisch antropoloog, klinisch psycholoog en senior onderzoeker. Hij is werkzaam bij Parnassia groep.

 

 

Cookies

Privacy

Sitemap

© ARQ Academy 2019