EMDR vervolgcursus

4 daagse vervolgcursus EMDR waarin de nadruk ligt op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden van EMDR.
  • Inhoudelijke informatie
  • Praktische informatie
  • Inschrijven

Cursusnaam: EMDR vervolgcursus

Samenvatting van de cursus
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere trauma-gerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft men kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgopleiding ligt de nadruk op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden

De vervolgtraining is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner.

Deze vervolgcursus EMDR wordt door de Vereniging EMDR Nederland erkende docenten gegeven en is daarmee een VEN-erkende vervolgcursus.
Zie ook www.emdr.nl/emdr-opleidingen/

Zie ook vereniging EMDR

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie;
2. behandeling van cliënten met meervoudig of complex trauma;
3. identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen;
4. het gebruik van 'cognitive interweaves';
5. stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

Leerdoelen 
De deelnemer leert  EMDR toepassen bij meer complexe psychopathologie en binnen een ingewikkelder therapeutische proces. De indicaties voor behandeling met EMDR worden uitgebreid.

Doelgroep 
BIG-geregistreerde GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten, psychiaters en hulpverleners die in opleiding zijn tot een van deze registraties, die met goed gevolg de basisopleiding (inclusief de supervisie) afgerond hebben.

Docenten
 Sjef Berensen, klinisch psycholoog en Psychotherapeut, hoofddocent
Tilly Koolstra, klinisch psycholoog en Psychotherapeut.

Uitvoeringsdata en locatie:
Bij Arq Academy in Diemen, Nienoord 13
Het is nog niet duidelijk of deze opleiding in 2018 via Arq Academy wordt aangeboden.

Prijs
€ 1.095

Accreditaties worden aangevraagd bij:

  • herkwalificatie NIP
  • herkwalificatie KP
  • NVvP
  • VEN
  • VCGT

Aanmelden: info@academy.arq.org

Sjef Berendsen

Sjef Berendsen is BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam bij Psytrec als directeur Zorg. Daarvoor werkte hij als adjunct directeur/hoofd hulpverlening bij het IVP.

Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016