Opleidingsaanbod

Effectieve vroeg screening bij vluchtelingen op o.a. PTSS

Het vroeg signaleren van psychische klachten van vluchtelingen en asielzoekers is belangrijk. Tijdens de training wordt een belangrijk vroegsignalerings-instrument (MIrror V) uitgelegd, aan de hand waarvan belangrijke domeinen worden uitgevraagd. In de training wordt uiteengezet hoe daarbij rekening gehouden kan worden met de (culturele) achtergrond van vluchtelingen en asielzoekers.
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Achtergrond

Vluchtelingen hebben veel meegemaakt in hun land van herkomst, tijdens de gedwongen migratie en verkeren lang in onzekerheid over hun verblijfsstatus in Nederland. Cumulatie van traumatische ervaringen en postmigratie stress is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische klachten. Dit belemmert vluchtelingen zich onderdeel te voelen van de samenleving en te participeren. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium klachten en problemen te kunnen signaleren en de veerkracht van mensen te versterken waar mogelijk of hulp te bieden waar nodig. Hiertoe zijn culturele competenties en bekendheid met vroegsignalering en verwijsmogelijkheden onontbeerlijk. Deze training biedt de kennis en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. 

Inhoud van de training Effectieve vroeg screening bij vluchtelingen op o.a. PTSS

In deze training wordt stil gestaan bij de achtergrond van vluchtelingen en asielzoekers en hun specifieke klachten en problemen. De invloed van cultuur op de beleving en het begrijpen van de klachten en hoe deze te signaleren wordt toegelicht aan de hand van casuïstiek. Een belangrijk vroegsignaleringsinstrument wordt besproken en geoefend. Diagnostische instrumenten om klachten en problemen vast te stellen worden op een rij gezet. Er zal worden geoefend met het cultural formulation interview. Vervolgens wordt aan de hand van de zorgpiramide stil gestaan bij wanneer wel en wanneer niet te verwijzen en welke mogelijkheden voor hulp er zijn. 

Leerdoelen van de training Effectieve vroeg screening bij vluchtelingen op o.a. PTSS

 • Het versterken van culturele competenties
 • Inzicht in achtergrond van vluchtelingen en asielzoekers
 • Kennis verwerven over signaleren en diagnostiek van psychische klachten
 • Vaardigheid om klachten te signaleren en te bespreken aan de hand van het vroegsignalerings-instrument, de Mirror-V
 • Inzicht in hoe en wanneer het CFI kan worden ingezet
 • Vaardigheid om contact te leggen met niet NL taligen en kunnen inzetten van tolk
 • Kennis van de zorgpiramide en wanneer wel en niet wordt doorverwezen
 • Kennis van de sociale kaart

Voor wie?

 • POH-GGZ
 • Huisartsen
 • Preventie medewerkers
 • GGD medewerkers
 • Verpleegkundigen
 • Medewerkers NGO’s in de opvang van vluchtelingen
 • COA medewerkers
 • GGZ professionals

Kosten

Introductietarief open training 2022: € 195,- per deelnemer.Tarief open training 2023: € 325,- per deelnemer. Introductietarief incompany training 2022: € 1.500,- per groep.Tarief incompany 2023: € 2.335,- per groep. Groepsgrootte maximaal 10 deelnemers (1 dagdeel, 1 docent) 

Datum open inschrijving

 • 7 juli 2022 van 13.00 tot 17.00 uur

 

E-learning voorafgaand training

Voorafgaand de training dient u de gratis E-learning module: Cultuursensitieve opvang en begeleiding van vluchtelingen te hebben afgerond. ARQ Academy biedt deze aan in samenwerking met Health[e]Foundation voor zorgprofessionals om zich de cultuursensitieve hulpverlening aan vluchtelingen eigen te maken. Voor het volgen van deze e-learning wordt u doorgelinkt naar het online platform van Health[e]Foundation

 

Locatie 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum |  Nienoord 5-13, Diemen 

Opleidingsaanbod

 

 

Cookies

Privacy

Sitemap

© ARQ Academy 2021