LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende, evidence-based behandelvorm, specifiek ontworpen voor de behandeling van de (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudige traumatiserende gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik).
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt, waarbij imaginaire / narratieve exposure plaatsvindt en de gebeurtenissen in hun context worden besproken.
Het weer verbinden van de trauma-herinneringen en de context-herinneringen zorgt voor integratie van de trauma-herinneringen in het biografisch geheugen. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld, dat als document aan het einde van de therapie wordt overhandigd. Hierdoor biedt NET ook de functie van een getuigenis, hetgeen de cliënt helpt betekenis te geven aan wat hij of zij heeft meegemaakt. Deze getuigenis kan ook leiden tot (meer) erkenning en begrip in de omgeving van de cliënt.

Opleiding                                                                                                                                                                    

In de vierdaagse opleiding vormen met name de eerste twee dagen de theoretische scholing maar zal ook direct in kleine groepen worden geoefend. De laatste twee dagen komen zowel verdiepende theorie als veel oefenen en het bespreken van casuïstiek aan de orde. De vier dagen worden afgesloten met een toets die voldoende moet worden gemaakt om door te kunnen gaan met de supervisie.

Leerdoelen van de opleiding
1. kennis van de deelnemer over NET en het behandelprotocol is bekend, getoetst en voldoende bevonden; 
2. de deelnemer kent de principes van psycho-educatie; 
3. de deelnemer kent de principes van het leggen van de levenslijn en kan dit ook daadwerkelijk uitvoeren; 
4. de deelnemer kent de principes van narratieve exposure en kan dit ook uitvoeren; 
5. de deelnemer kent de principes van het eindverslag en kan dit ook opstellen; 
6. de deelnemer heeft video-opnames laten zien die voldoen aan de criteria; 
7. de deelnemer heeft in voldoende mate casuïstiek ingebracht; 
8. de deelnemer heeft de verplichte literatuur bestudeerd; 
9. De deelnemer heeft de eindtoets voldoende gemaakt.

Doelgroep/vooropleiding

De cursus is bedoeld voor BIG-geregistreerde hulpverleners (in opleiding) zoals:

 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Psychiaters
 • Artsen (en aios)
 • Verpleegkundig specialisten
 • Psychotherapeuten,
 • VGCt therapeuten

Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling; waarbij basale kennis van en ervaring met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie gewenst is. Zij dienen actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Opleiding tot basistherapeut NET
Om basistherapeut NET te worden moet men naast het succesvol afronden van de 4 daagse opleiding gedurende 50 uur cliënten met NET behandelen onder supervisie van erkende NET supervisoren. Er zullen tenminste 3 NET behandelingen uitgevoerd moeten worden en tenminste 5 supervisies van anderhalf uur in groepen van drie supervisanten moeten worden gevolgd. Het is ook mogelijk om een of meerdere keren deel te nemen aan een (groeps) supervisiedag.

Docenten
Ruud Jongedijk, psychiater ( hoofddocent)
Gerdie Eiting, psychotraumatherapeut
Simone de la Rie, klinisch psycholoog
Patricia Verdoorn, verpleegkundig specialist GGZ en verplegingswetenschapper
Samrad Ghane, GZ psycholoog en senior onderzoeker
Rembrant Aarts, psychiater
Onno de Boer, psychotherapeut en klinisch psycholoog
Anouk van Berlo, GZ psycholoog en psychotraumatherapeut

Data

 • 20 juni, 21 juni, 20 september,13 december 2019 
 • 5 en 12 september, 12 december 2019 en 12 maart 2020 
 • 15 november, 22 november, 6 maart 2020, 5 juni 2020 
 • EXTRA UITVOERING: 19 september, 26 september 2019, 9 januari en 16 april 2020

Prijs: € 1.140,-

Literatuur: Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van het boek: Levensverhalen en psychotrauma (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789461056375. Dit boek dient door de deelnemers zelf aangeschaft te worden. 

Locatie: Arq Academy, Nienoord 13, Diemen

Accreditaties: VGCt 18; FGzPt 15; VEN 18; NIP 36; VSR 22 en NVvP 22 punten 

 • NtVP (4-daagse opleiding is verdiepingsmodule 6)

Docenten


Drs. Ruud Jongedijk is hoofddocent van de NET opleiding. Hij is werkzaam als psychiater en directeur Zorg & Innovatie bij Stichting Centrum ’45.

Drs. Gerdie Eiting is werkzaam als arts en trainer bij Centrum 45/ Arq. Haar expertise ligt op het gebied van traumabehandeling van vluchtelingen.


Dr. Simone de la Rie is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotraumatherapeut bij Stichting Centrum ’45. Zij is research track coördinator Vluchtelingen en Trauma. Tevens is zij supervisor NET.

Drs. Patricia Strijk is als  verpleegkundig specialist GGZ en verplegingswetenschapper  werkzaam bij Stichting Centrum ’45.

Dr. Samrad Ghane is Gz-psycholoog en medisch antropoloog. Hij is als behandelaar en senior onderzoeker verbonden aan Equator Foundation en is als specialismeleider culturele psychiatrie werkzaam bij Parnassia Groep.

Drs. Rembrant Aarts is psychiater bij Equator Foundation in Diemen en tropenarts.
Hij is expertise teamleider EOP, dat staat voor Expertiseteam Ongedocumenteerden en Psychotrauma 


Drs. Onno de Boer is werkzaam bij stichting Centrum 45 als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is tevens supervisor NET.


Anouk van Berlo is werkzaam als GZ-psycholoog bij Stichting Centrum ’45, behandelaar bij het Expertiseteam Vluchtelingen en Asielzoekers en het Expertiseteam Traumatische Rouw. Zij is psychotraumatherapeut NtVP en senior schematherapeut. 

Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016