LinkedIn

Opleidingsaanbod

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende, evidence-based behandelvorm, specifiek ontworpen voor de behandeling van de (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudige traumatiserende gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik).
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt, waarbij imaginaire / narratieve exposure plaatsvindt en de gebeurtenissen in hun context worden besproken.
Het weer verbinden van de trauma-herinneringen en de context-herinneringen zorgt voor integratie van de trauma-herinneringen in het biografisch geheugen. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld, dat als document aan het einde van de therapie wordt overhandigd. Hierdoor biedt NET ook de functie van een getuigenis, hetgeen de cliënt helpt betekenis te geven aan wat hij of zij heeft meegemaakt. Deze getuigenis kan ook leiden tot (meer) erkenning en begrip in de omgeving van de cliënt.

NET podcast van Ruud Jongedijk: De podcast is bedoeld voor geïnteresseerde leken en (potentiele) patiënten, maar ook voor behandelaars met geringe kennis van NET. De podcast beluisteren? klik hier

Opleiding
In de vierdaagse opleiding vormen de eerste twee dagen de theoretische scholing en wordt in kleine groepen geoefend. De laatste twee dagen komen zowel verdiepende theorie als veel oefenen en het bespreken van casuïstiek aan de orde. 

Leerdoelen van de opleiding
1. kennis van de deelnemer over NET en het behandelprotocol is bekend, getoetst en voldoende bevonden; 
2. de deelnemer kent de principes van psycho-educatie; 
3. de deelnemer kent de principes van het leggen van de levenslijn en kan dit ook daadwerkelijk uitvoeren; 
4. de deelnemer kent de principes van narratieve exposure en kan dit ook uitvoeren; 
5. de deelnemer kent de principes van het eindverslag en kan dit ook opstellen; 
6. de deelnemer heeft video-opnames laten zien die voldoen aan de criteria; 
7. de deelnemer heeft in voldoende mate casuïstiek ingebracht; 
8. de deelnemer heeft de verplichte literatuur bestudeerd; 
9. De deelnemer heeft de toets (dag 3) voldoende gemaakt.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor BIG-geregistreerde hulpverleners:

 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Psychiaters
 • Artsen (en aios)
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Psychotherapeuten
 • VGCt therapeuten

Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling waarbij kennis van en ervaring met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie voorwaarde is. Deelnemers dienen actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Opleiding tot basistherapeut NET (vervolgtraject - supervisie)
BIG-geregistreerden kunnen na het succesvol afronden de 4-daagse opleiding, starten met het traject tot basistherapeut NET. Hiervoor moet men gedurende 50 uur cliënten met NET behandelen onder supervisie van erkende NET supervisoren. Er moeten tenminste 3 NET behandelingen worden uitgevoerd en tenminste 5 supervisies van anderhalf uur in groepen van drie supervisanten worden gevolgd. 

Data en tijden

 • 13 januari, 20 januari, 19 mei en 8 september 2022  |  (gestart)
 • 7 februari, 14 februari, 23 mei en 5 september 2022  |  (gestart)
 • 15 maart, 22 maart, 14 juni en 20 september 2022  |  (wachtlijst)
 • 10 juni, 17 juni, 9 september en 2 december 2022  |  (wachtlijst)
 • 16 september, 23 september, 16 december 2022 en 17 maart 2023  |  (wachtlijst)
 • 7 oktober, 14 oktober 2022, 13 januari en 14 april 2023
 • 7 november, 14 november 2022, 13 februari en 22 mei 2023

Het is van belang dat je op alle bovengenoemde data beschikbaar bent om de opleiding te volgen. Mocht je onverwacht een dag niet aanwezig kunnen zijn, dan kan deze dag in overleg verplaatst worden. De kosten voor verplaatsing bedragen € 85,-.

De aanvangs- en eindtijd van de opleidingsdagen zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Kosten: € 1.230,- (2022)

Literatuur

Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van het boek: Levensverhalen en psychotrauma (herziening) (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789024431021. Dit boek dient door de deelnemers zelf aangeschaft te worden. 

Accreditaties

VGCt: 22 punten     NVP: 22 punten     FGzPt: 35 punten     VEN: 24 punten     NIP: 36 punten     VSR: 22 punten     NVvP: 20 punten     NtVP: (verdiepingsmodule 6)

 

Locatie

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum |  Nienoord 5-13, Diemen 

 

Docenten

Ruud Jongedijk is hoofddocent van de NET opleiding en werkt als psychiater en psycho(trauma)therapeut bij ARQ Centrum’45 en als senior strategisch adviseur bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Gerdie Eiting was werkzaam als arts bij ARQ Centrum'45. Haar expertise ligt op het gebied van traumabehandeling van vluchtelingen.

Simone de la Rie is klinisch psycholoog/psychotraumatherapeut en werkt bij ARQ Centrum'45

Patricia Strijk is verpleegkundig specialist GGZ en verplegingswetenschapper en werkt bij ARQ Centrum'45.

Ellen Klaassens is klinisch psycholoog en werkt bij ARQ Centrum'45 en het ARQ Diagnostisch Centrum (ADC). Zij is expertiseteamleider Screening & Diagnostiek. 

Anouk van Berlo is GZ-psycholoog en werkt als behandelaar bij het Expertiseteam Vluchtelingen en Asielzoekers en het Expertiseteam Traumatische Rouw van ARQ Centrum'45.

Marianne Nieuwkerk is Verpleegkundig Specialist en werkt voor ARQ Centrum'45.

Linda Spanjaards is GZ psycholoog en werkt voor ARQ Centrum'45.

 

 

 

Cookies

Privacy

Sitemap

© ARQ Academy 2019