LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende, evidence-based behandelvorm, specifiek ontworpen voor de behandeling van de (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudige traumatiserende gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik).
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt, waarbij imaginaire / narratieve exposure plaatsvindt en de gebeurtenissen in hun context worden besproken.
Het weer verbinden van de trauma-herinneringen en de context-herinneringen zorgt voor integratie van de trauma-herinneringen in het biografisch geheugen. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld, dat als document aan het einde van de therapie wordt overhandigd. Hierdoor biedt NET ook de functie van een getuigenis, hetgeen de cliënt helpt betekenis te geven aan wat hij of zij heeft meegemaakt. Deze getuigenis kan ook leiden tot (meer) erkenning en begrip in de omgeving van de cliënt.

Opleiding
In de vierdaagse opleiding vormen de eerste twee dagen de theoretische scholing en wordt in kleine groepen geoefend. De laatste twee dagen komen zowel verdiepende theorie als veel oefenen en het bespreken van casuïstiek aan de orde. 

Leerdoelen van de opleiding
1. kennis van de deelnemer over NET en het behandelprotocol is bekend, getoetst en voldoende bevonden; 
2. de deelnemer kent de principes van psycho-educatie; 
3. de deelnemer kent de principes van het leggen van de levenslijn en kan dit ook daadwerkelijk uitvoeren; 
4. de deelnemer kent de principes van narratieve exposure en kan dit ook uitvoeren; 
5. de deelnemer kent de principes van het eindverslag en kan dit ook opstellen; 
6. de deelnemer heeft video-opnames laten zien die voldoen aan de criteria; 
7. de deelnemer heeft in voldoende mate casuïstiek ingebracht; 
8. de deelnemer heeft de verplichte literatuur bestudeerd; 
9. De deelnemer heeft de toets (dag 3) voldoende gemaakt.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor BIG-geregistreerde hulpverleners:

 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Psychiaters
 • Artsen (en aios)
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Psychotherapeuten
 • VGCt therapeuten

Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling waarbij kennis van en ervaring met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie voorwaarde is. Deelnemers dienen actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Opleiding tot basistherapeut NET (vervolgtraject - supervisie)
BIG-geregistreerden kunnen na het succesvol afronden de 4-daagse opleiding, starten met het traject tot basistherapeut NET. Hiervoor moet men gedurende 50 uur cliënten met NET behandelen onder supervisie van erkende NET supervisoren. Er moeten tenminste 3 NET behandelingen worden uitgevoerd en tenminste 5 supervisies van anderhalf uur in groepen van drie supervisanten worden gevolgd. 

Data

 • 14 januari, 21 januari, 22 april en 9 september 2021 (VOL)
 • 16 maart, 23 maart, 22 juni en 28 september 2021 (WACHTLIJST)
 • 4 juni, 11 juni, 17 september en 10 december 2021 (WACHTLIJST)
 • 14 september, 21 september, 14 december 2021 en 8 maart 2022 (WACHTLIJST)
 • 8 oktober, 15 oktober 2021, 28 januari en 22 april 2022
 • 11 november, 18 november 2021 3 maart en 9 juni 2022

Prijs: € 1.210,-

Literatuur: Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van het boek: Levensverhalen en psychotrauma (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789461056375. Dit boek dient door de deelnemers zelf aangeschaft te worden. 

Locatie: Arq Academy, Nienoord 13, Diemen

Accreditaties:

VGCt   18 punten        NVP   24 punten (groepen vanaf september 2020)

FGzPt  35 punten       VEN     24 punten

NIP      36 punten       VSR      24 punten 

NVvP   20 punten      NtVP     (verdiepingsmodule 6)

Docenten

Ruud Jongedijk is hoofddocent van de NET opleiding. Hij is werkzaam als psychiater en directeur Zorg & Innovatie bij Stichting Centrum ’45.

Gerdie Eiting was werkzaam als arts en trainer bij Centrum 45/ Arq. Haar expertise ligt op het gebied van traumabehandeling van vluchtelingen.

Simone de la Rie is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotraumatherapeut bij Stichting Centrum ’45. 

Patricia Strijk is als  verpleegkundig specialist GGZ en verplegingswetenschapper werkzaam bij Stichting Centrum ’45.

Samrad Ghane is GZ-psycholoog en medisch antropoloog en als behandelaar en senior onderzoeker verbonden aan Equator Foundation.

Ellen Klaassens is als klinisch psycholoog werkzaam bij Centrum’45 en bij het ARQ Diagnostisch Centrum (ADC). Zij is expertiseteamleider Screening & Diagnostiek en psychotraumatherapeut NtVP. 

Onno de Boer is werkzaam bij stichting Centrum 45 als klinisch psycholoog en psychotherapeut. 

Anouk van Berlo is werkzaam als GZ-psycholoog bij Stichting Centrum ’45, behandelaar bij het Expertiseteam Vluchtelingen en Asielzoekers en het Expertiseteam Traumatische Rouw.

Marianne Nieuwkerk werkt als Verpleegkundig Specialist voor Equator Foundation/Centrum '45

Linda Spanjaards is GZ psycholoog en werkt voor Centrum '45.

 

 

 

Cookies

Privacy

Sitemap

© ARQ Academy 2019