LinkedIn

Psychotrauma en ouderen

In deze 2 daagse opleiding wordt het samenspel tussen psychotrauma en de problematiek van ouderen behandeld. Deelnemers maken kennis met de diagnostiek, behandeling en co-morbiditeit en leren (met behulp van een zogenaamde structuurdiagnose) een passende behandelvorm te bepalen per situatie. Het stimuleren van de cliënt om het trauma in zijn of haar eigen setting in te passen, met de beperkingen die samenhangen met ouderdom, staat centraal.
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Cursusnaam Psychotrauma en ouderen

Samenvatting van de cursus 
Een aanzienlijk deel van de huidige populatie ouderen heeft klachten en problemen die voortkomen uit onverwerkte traumatische ervaringen, opgedaan in eerdere levensfasen. Zij worstelen om de traumatische ervaringen een plek in hun leven te geven. Soms kunnen ze dat op eigen kracht, soms ook niet. Vaak treden klachten voor het eerst op als zich ingrijpende gebeurtenissen voordoen. Bijvoorbeeld een ernstige ziekte van iemand zelf of een naaste, een overlijden in de naaste omgeving, een scheiding of het pensioen.

In dit soort situaties kan men enorme last krijgen van allerlei verschillende klachten. Denk aan nachtmerries, herbelevingen, grote prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen, depressieve buien, schuld- en schaamtegevoelens.

De cursus biedt inzicht in trauma en gedrag dat kan ontstaan bij een traumatische voorgeschiedenis. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van PTSS maar ook worden handvatten/interventies aangereikt om er mee om te gaan. Specifiek traumagerichte behandeling is mogelijk zolang het geheugen in staat is om op te slaan en te verwerken. Bij een beginnende dementie zit daar dus nog wel ruimte in maar bij een vergevorderd stadium is dat helaas niet meer mogelijk.

Leerdoelen
Na deze cursus hebben deelnemers kennis van de diagnostiek, behandelvormen en comorbiditeit met betrekking tot psychotrauma in het algemeen en die bij ouderen in het bijzonder. Zij weten wat de algemene problematiek is met betrekking tot veroudering en relevante factoren in de behandeling van ouderen. Ze zijn in staat om een zogenaamde structuurdiagnose te maken en een passende behandelvorm te bepalen per situatie. Tevens kunnen zij voorkomende problemen bij de behandeling van getraumatiseerde ouderen adequaat aanpakken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor BIG-geregistreerde hulpverleners, zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, artsen en psychiaters, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en artsen in opleiding tot specialist (Aios). Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling; waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposuretechnieken/cognitieve gedragstherapie gewenst is. Zij dienen actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Docenten
Drs. Patricia Verdoorn 
Drs. Inez Schelfhout

Uitvoeringsdata:

dag 1: nog geen datum beschikbaar
dag 2: nog geen datum beschikbaar

Prijs: € 595,- (inclusief koffie, thee en lunch)

Accreditatie:

 • FGZP: 5 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsergister VenVN en Register zorgprofessionals
  • scholing GGZ: 11 punten
  • scholing SPV: 11 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register, 12 punten
 • NIP, ELP herregistreatie: 18 punten
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN): 6 punten


Docenten

Drs. Patricia Verdoorn, verpleegkundig specialist GGZ en verplegingswetenschapper, is werkzaam bij Stichting Centrum ’45. Zij is als behandelaar betrokken bij de klinische en poliklinische behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, onder andere met NET. 

Drs. Inez Schelfhout is GZ-psycholoog en werkzaam bij Stichting Centrum '45. Ze is verbonden aan het expertise team Naoorlogse generatie en WOII.

Cookies

Privacy

Sitemap

© ARQ Academy 2019