LinkedIn

Trauma en Cultuur

In deze 2-daagse cursus leert u over de interactie tussen traumatisering, cultuur en migratie.
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Samenvatting van de cursus
In deze cursus leert u over de interactie tussen traumatisering, cultuur en migratie. Getraumatiseerden met een andere culturele achtergrond dan de autochtoon Nederlandse, confronteren de hulpverlener met verschillende opvattingen over psychologische klachten. Zij gaan er vaak anders mee om. Kennis van deze verschillen is essentieel voor het effect van de hulpverlening. Ook traumatisering dient gezien te worden binnen de culturele context waar deze plaatsvond en binnen de context van het vervolgtraject zoals vlucht en migratie. Eenmaal met de psychologische hulpverlening in aanraking gekomen, kunnen er complicaties optreden bij diagnostiek en behandeling. Tijdens de cursus wordt u zich bewust van deze complicaties en krijgt u handvatten aangereikt hoe u een goede werkrelatie tot stand kunt brengen. Tevens leert u bestaande behandelmethoden toe te passen bij een cultureel diverse patiëntenpopulatie.

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus heeft u geleerd over de verschillende omstandigheden waaronder traumatisering kan plaatsvinden in de context van de culturele achtergrond. U heeft geleerd bij uw diagnostiek met deze context rekening te houden. U heeft oog gekregen voor de verschillende manieren waarop schokkende ervaringen geuit kunnen worden, afhankelijk van culturele waarden. U heeft geoefend in interculturele communicatie om tot een voor de behandeling essentiële 'ontmoeting' te komen. U kunt bestaande behandelingen toepassen, rekeninghoudend met de culturele achtergrond van de cliënt.

Doelgroep 
BIG-geregistreerde hulpverleners zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en zij die hiervoor in opleiding zijn. 

Docenten

 • Dr. Jeroen Knipscheer
 • Drs. Gerdie Eiting
 • Dr. Samrad Ghane

Accreditatie

 • FGzPT: 10 punten
 • NVvP: 10 punten
 • NtVP: module 6 van de opleiding tot gecertificeerd psychotraumatherapeut
 • V&V en Register Zorgprofessionals: 12 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 11 punten,

Data: 
Locatie: Arq Academy, Nienoord 13 te Diemen 
Prijs: € 595,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Jeroen Knipscheer

Dr. Jeroen Knipscheer is als universitair docent en cognitief gedragstherapeut verbonden aan de Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Tevens werkt hij als senior onderzoeker bij Arq Psychotrauma Expert Groep

Gerdie Eiting

Gerdie Eiting is werkzaam als arts en trainer bij Centrum 45/ Arq. Haar expertise ligt op het gebied van traumabehandeling van vluchtelingen.

Samrad Ghane


Dr. Samrad Ghane is Gz-psycholoog en medisch antropoloog. Hij is als behandelaar en senior onderzoeker verbonden aan Equator Foundation en is als specialismeleider culturele psychiatrie werkzaam bij Parnassia Groep.