Traumatische Rouw

Traumatische rouw ontstaat als het verlies van een dierbare aanleiding geeft tot langdurige psychische klachten en beperkingen in het functioneren. In de DSM-5 is voor het eerst een rouwstoornis opgenomen, namelijk de persisterende complexe rouwstoornis (PCRS). Naast PCRS kan sprake zijn van PTSS, met name als een dierbare door gewelddadige omstandigheden is omgekomen. Daarnaast kunnen de nabestaanden klachten ontwikkelen die passen bij depressie. Deze opleiding biedt handvatten voor het werken met deze problematiek.
 • Inhoudelijke informatie
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Tijdens de opleiding maken de deelnemers kennis met diagnostiek en behandeling van traumatische rouw en worden diverse behandelinterventies praktisch geoefend. Behandeling van traumatische rouw bestaat vaak uit een combinatie van rouwgerichte exposure, betekenisgeving c.q. cognitieve therapie en activering. In de opleiding ga je hiermee aan de slag, eerst neem je kennis van de basisconcepten en vervolgens ga je praktisch oefenen.

Ook wordt aandacht besteed aan cultuur sensitieve diagnostiek, omdat rouw in verschillende culturen verschillende uitingsvormen heeft. Betekenisgeving kan cultuursensitief worden ondersteund door verschillende vormen van symbolische interactie met de overledene, zoals een doorlopende brief, imaginair gesprek met de overledene en een afscheidsritueel.

Afhankelijk van het aanvangsniveau kunnen deelnemers na de training de diagnostische en behandelvaardigheden inzetten in de praktijk. Deelnemers die tevens BEPP therapeut zijn kunnen na de opleiding BEP-TG toepassen (BEPP voor traumatische rouw).

Leerdoelen

Wat leer je in deze ééndaagse training?

 • Leren toepassen van klinische diagnostiek van PCRS, PTSS en depressie na verlies van een dierbare.
 • Leren toepassen van gestandaardiseerde diagnostiek van PCRS met de Traumatic Grief Inventory – Self Report.
 • Culturele omgang met verlies en rouw in kaart kunnen brengen.
 • Leren toepassen van verschillende vormen van rouwgerichte exposure en schrijfopdrachten.
 • Leren toepassen van ondersteunende interventies die betekenis kunnen geven, zoals cognitieve therapie, graduele activering, imaginair gesprek met de overledene en een afscheidsritueel.

Meer informatie over traumatische rouw kunt u vinden op de website van Arq Kenniscentrum Traumatische rouw.

Doelgroep

 • GZ-psychologen BIG
 • Psychotherapeuten BIG
 • Klinisch psychologen BIG
 • Artsen en psychiaters
 • Verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • Artsen in opleiding tot specialist (Aios)

Docenten

 • Geert Smid, psychiater en onderzoeker
 • Simone de la Rie, klinisch psycholoog en onderzoeker
 • Annemiek de Heus, psychotraumatherapeut
 • Jannetta Bos, psychotherapeut en seksuoloog

Data

 • vrijdag 15 februari 2019
 • vrijdag 11 oktober 2019

Locatie: Arq Academy, Nienoord 13 te Diemen

Prijs: € 275,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Accreditaties

 • NVvP: 5 punten
 • FGzPt: 6 punten
 • NtVP: module 6 van de opleiding tot gecertificeerd psychotraumatherapeut
 • VEN: 6 punten

Literatuur

Najaar 2018 is het handboek Traumatische rouw verschenen onder redactie van Jos de Keijser, Paul Boelen en Geert Smid. 

Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2017). Disturbed grief: Prolonged grief disorder and persistent complex bereavement disorder. BMJ, 357, j2016.

Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2017). The traumatic grief inventory self-report version (TGI-SR): Introduction and preliminary psychometric evaluation. Journal of Loss and Trauma, 22(3), 196-212.

de Heus, A., Hengst, S. M., de la Rie, S. M., Djelantik, A. M. J., Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2017). Day patient treatment for traumatic grief: preliminary evaluation of a one-year treatment programme for patients with multiple and traumatic losses. European journal of psychotraumatology, 8(1), 1375335.

open acces naar publicatie

Djelantik, A. M. J., Smid, G. E., Kleber, R. J., & Boelen, P. A. (2018). Do prolonged grief disorder symptoms predict post-traumatic stress disorder symptoms following bereavement? A cross-lagged analysis. Comprehensive psychiatry, 80, 65-71.

open access naar publicatie

Smid, G. E., Kleber, R. J., de la Rie, S. M., Bos, J. B., Gersons, B. P., & Boelen, P. A. (2015). Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG): toward integrated treatment of symptoms related to traumatic loss. European Journal of Psychotraumatology, 6(1), 27324.

open access naar publicatie

Geert Smid


Dr. Geert Smid is psychiater, psychotraumatherapeut NtVP, plaatsvervangend opleider psychiatrie en senior onderzoeker bij Stichting Centrum '45 / Arq Psychotrauma Expert Groep.

Simone de la Rie


Dr. Simone de la Rie is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45 bij de polikliniek en dagkliniek voor getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers. Zij is gespecialiseerd in de (cross-culturele) diagnostiek en behandeling van complexe trauma’s. Zij is betrokken bij de Dagbehandeling Traumatische Rouw bij Centrum ’45.

Annemiek de Heus

Drs. Annemiek de Heus Is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2013 is zij GZ-psycholoog en momenteel in opleiding tot Klinisch Psycholoog. Zij heeft veel ervaring met diagnostiek en behandeling van patiënten met traumagerelateerde problematiek en doet onderzoek naar de behandeling van traumatische rouw. Ze is geregistreerd psychotraumatherapeut.

Jannetta Bos


Drs. Jannetta Bos is  werkzaam bij Stichting Centrum '45. Ze is psychotherapeut en seksuoloog NVVS.  Ze is docent, supervisor en opleider BEPP, BEP-TG en VCGT en heeft veel ervaring met de behandeling van traumatische rouw. 

Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016