Traumatische Rouw

1 daagse cursus die zich richt op de diagnostiek en behandeling van traumatische rouw.

Overlevenden van traumatische gebeurtenissen kunnen als gevolg hiervan psychische klachten ontwikkelen samengaand met problemen op meerdere levensgebieden, die aanleiding kunnen geven tot het zoeken van gespecialiseerde hulp. Er wordt dan wel gesproken van complexe psychotraumaklachten. Traumatische gebeurtenissen gaan vaak gepaard met verlies van dierbaren. Dit kan leiden tot traumatische rouw. 
Naast  klachten passend bij depressie en/of posttraumatische stressstoornis (PTSS), waaronder herbelevingen van de traumatische gebeurtenis, vermijding, negatieve veranderingen in cognities en stemming en veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit, ziet men na het verlies van een naaste, veelal onder gewelddadige omstandigheden, tevens kernsymptomen van gecompliceerde rouw, zoals separatiepijn en separatie-wanhoop. Denken aan het verlies of/en herinneringen aan de dierbare wordt vermeden, omdat men de gevoelens die dit oproept nauwelijks kan verdragen.

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw, of Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG) is ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met traumatische rouw. Dit protocol is gebaseerd op een behandelprotocol voor gecompliceerde rouw (Boelen & van den Bout, 2011) en een evidence-based behandelvorm voor de behandeling van posttraumatische stress stoornis, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) (Gersons & Olff, 2005). Exposure is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Leerdoelen 

 • verlies en rouw; uitingen van rouw in verschillende culturen leren kennen;
 • diagnostiek van traumatische rouw; het onderscheid tussen normale rouw en gecompliceerde of traumatische rouw kunnen maken;
 • diagnostiek van traumatische rouw; TGQ kunnen uitvragen;
 • behandeling van traumatische rouw; kennis van de behandeling traumatische rouw, het BEP-TG protocol.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor BIG-geregistreerde hulpverleners, zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, artsen en psychiaters, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en artsen in opleiding tot specialist (Aios). 

Meer informatie over traumatische rouw kunt u vinden op de website van Arq Kenniscentrum Traumatische Rouw.

Docenten

 • Geert Smid, psychiater en onderzoeker
 • Simone de la Rie, klinisch psycholoog en onderzoeker
 • Annemiek de Heus, psychotraumatherapeut

Data en locatie

 • vrijdag 20 april 2018 in Diemen, Nienoord 13
 • vrijdag 5 oktober 2018 in Diemen, Nienoord 13

Prijs: € 275,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Accreditaties

 • NVvP: 5 punten
 • FGzPt: 6 punten
 • NtVP: module 6 van de opleiding tot gecertificeerd psychotraumatherapeut


Geert Smid

Geert Smid is psychiater, psychotraumatherapeut NtVP, plaatsvervangend opleider psychiatrie en senior onderzoeker bij Stichting Centrum '45 / Arq Psychotrauma Expert Groep.


Simone de la Rie

Dr. S.M. (Simone) de la Rie is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45 bij de polikliniek en dagkliniek voor getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers. Zij is gespecialiseerd in de (cross-culturele) diagnostiek en behandeling van complexe trauma’s. Zij is betrokken bij de Dagbehandeling Traumatische Rouw bij Centrum ’45.


Annemiek de Heus

Annemiek de Heus Is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2013 is zij GZ-psycholoog en momenteel in opleiding tot Klinisch Psycholoog. Zij heeft veel ervaring met diagnostiek en behandeling van patiënten met traumagerelateerde problematiek en doet onderzoek naar de behandeling van traumatische rouw. Ze is geregistreerd psychotraumatherapeut.

Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016