Workshop posttraumatische klachten bij vluchtelingen

Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen in Nederland hebben posttraumatische klachten na trauma’s die zijn doorgemaakt voor-, tijdens de vlucht of na aankomst in Nederland. Naast de typische intrusieve symptomen zijn er vaak algemene stemmingsklachten, onvoldoende verklaarde somatische problematiek en/of middelengebruik. Deze co-morbide symptomen spelen, naast culturele verschillen, een rol binnen de diagnostiek en behandeling in de 1e lijn. Na een algemene herhaling van PTSS in het algemeen zal er speciale aandacht zijn voor de herkenning en doorverwijzing van vluchtelingen en burgers met een migratie achtergrond met PTSS. Er is ruimte voor interactie en vragen vanuit de deelnemers.

Doelgroep
Huisartsen en POH GGZ

Doelstellingen
Na de training:
- kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder
  PTSS) bij vluchtelingen herkennen en interpreteren;
- hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op
  posttraumatische klachten;
- weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en
  kunnen eerstelijnsinterventie toepassen

Datum: woensdag 3 oktober 2018 (docenten: Rembrant Aarts en Elise van Wageningen)

 Programma
17.00 uur Inloop, koffie, soep, broodjes
17.30 uur Inleiding PTSS - achtergrond bij de situatie van
 vluchtelingen en niet-westerse patiënten
18.00 uur Screener: introductie en oefenen
18.45 uur Cultural Formulation Interview: toelichting en oefenen
19.15 uur Pauze
19.30 uur Interventies voor verwijzing of ter overbrugging,
crisissignaleringsplan, Farmacotherapie
20.30 uur Afsluiting

Accreditatie
De workshop is geaccrediteerd bij:
Huisartsen (ABC1, 3 punten) , 

Nederlandse Ver. voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG, 3 punten) 
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GG, 3 punten)

 Locatie:
Arq Academy, Nienoord 13 (zaal Chicago) in Diemen.
Prijs: € 125,00 p.p.


DOCENTEN

Dr. Samrad Ghane is Gz-psycholoog en medisch antropoloog. Hij is als behandelaar en senior onderzoeker verbonden aan Equator Foundation en is als specialismeleider culturele psychiatrie werkzaam bij Parnassia Groep.

Drs. Rembrant Aarts is psychiater bij Equator Foundation in Diemen en tropenarts.
Hij is expertise teamleider EOP, dat staat voor Expertiseteam Ongedocumenteerden en Psychotrauma.

Gerdie Eiting is werkzaam als arts en trainer bij Centrum 45/ Arq. Haar expertise ligt op het gebied van traumabehandeling van vluchtelingen. 

Elise van Wageningen is GZ-psycholoog bij Stichting Centrum '45, behandelaar bij het Expertiseteam Traumatische Rouw en het Expertiseteam Seksueel Geweld en Uitbuiting van Equator Foundation.
Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016