LinkedIn

Introductie psychotraumatologie bij kinderen en jongeren

Vergroot je kennis en vaardigheden over psychotrauma en PTSS in het werken met 0 tot 18 jarigen (2 daagse cursus) 

Cursus voor professionals die met kinderen en jongeren met trauma gerelateerde problematiek werken en zich willen verdiepen in psychotrauma en PTSS, diagnostiek, psycho-educatie en voorbereiding van behandeling.

 

Kinderen kunnen ingrijpende gebeurtenissen meemaken zoals mishandeling, ernstige ziekte, (seksueel) misbruik, oorlog of een andere vorm van geweld. Als het niet lukt om deze gebeurtenissen op eigen kracht te verwerken, kan dat leiden tot lichamelijke klachten en problemen op het gebied van emoties, cognities, gedrag en ontwikkeling. Een kind kan worden aangemeld bij  jeugdhulpverlening met problemen in het functioneren op school, problemen in de impuls- en emotieregulatie, eetproblemen en/of problemen met het aangaan van relaties en vriendschappen. 

De 2-daagse introductie is er voor:

 • mensen die met deze doelgroep werken en nog geen of beperkte kennis over psychotrauma hebben en zich hier in willen verdiepen
 • professionals die regelmatig met getraumatiseerde jeugd werken maar onvoldoende kennis en handvatten hebben voor diagnostiek, psycho-educatie en voorbereiding van behandeling.
In de cursus leert de deelnemer:
 • De invloed van ingrijpende gebeurtenissen op het brein, lichaam en cognities en coping mechanismen in het algemeen.
 • Wanneer men spreekt over psychotrauma: begrippen en classificaties
 • Basiskennis diagnostiek: herkennen van psychotrauma klachten en welke instrumenten en richtlijnen je kan gebruiken
 • Basiskennis behandeling: welke evidence-based behandelingen zijn beschikbaar en wanneer en hoe worden die ingezet (TG-CGT, EMDR, KIDNET, imaginaire exposure en rescripting, write junior
 • Psycho-educatie over en voorbereiding op behandeling met onder andere de Traumakaart
 • Activeren helpend gedrag client en omgeving en het belang van zelfzorg en bewegen
Wat levert het afronden van deze cursus op?

Na het afronden van cursus beschik je over veel kennis én waardevolle tools om psycho-educatie over psychotrauma vorm te geven en psychotraumabehandeling samen met cliënten voor te bereiden en te optimaliseren. Als cliënten goed snappen hoe trauma en de behandeling hiervan in elkaar zitten, ervaren ze meer regie en zelfcontrole en zijn behandeleffecten duurzamer.

WIe kan de cursus volgen?
 • Psychologen
 • Orthopedagogen (afgeronde gerelateerde WO opleiding)
 • POH-GGZ
 • Jeugdzorgwerkers jeugdzorg (afgeronde en gerelateerde HBO studie, SKJ geregistreerd)

Om mee te kunnen doen aan de nascholing is het voorwaarde dat je als deelnemer de mogelijkheid hebt om te oefenen met eigen casuïstiek tijdens de cursus en dus in het werk te maken hebt met psychotraumatologie in de leeftijdsgroep 0-18 jaar. Dit is onderdeel van de toetsing.

Informatie over literatuur, voorbereiding en toetsing

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de cursus, literatuur, huiswerkopdrachten en toetsing.


Inschrijven: klik op de (start)datum

Evenementen

  Data en tijden

  11 en 25 maart 2024

  Accreditatie

  • SKJ (12 punten)
  • NIP (K&J) / NVO (12 punten herregistratie)
  • NIP (K&J) / NVO (12,5 punten opleiding)
  • POH-GGZ (11 punten)

  € 675,- (prijs 2024)

  • vrij van btw
  • inclusief catering
  • inclusief literatuur

  Inschrijven: klik op de (start)datum onderaan de pagina