LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie voor kind & jeugd (KIDNET) | verkort

1-daagse verdiepingsmodule voor mensen die de NET opleiding al hebben afgerond

KIDNET is een behandeling die is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Met behulp van imaginaire- en narratieve exposure worden traumatische ervaringen van het kind/de adolescent geïntegreerd met mooie gebeurtenissen. KIDNET is de kindervariant van de Narratieve Exposure Therapie (NET). 

 

Bij KIDNET legt het kind/de adolescent samen met de therapeut een levenslijn neer. De levenslijn bestaat uit bloemen (mooie en fijne gebeurtenissen) en stenen (traumatische gebeurtenissen). Vervolgens worden al deze belangrijke gebeurtenissen in chronologische volgorde, in detail besproken.  Het doel is om de veelal gefragmenteerde verslagen van de traumatische ervaringen om te zetten in een samenhangende levensgeschiedenis. In deze kindvriendelijke versie van de narratieve exposure therapie zijn diverse creatieve elementen opgenomen.

Wanneer het kind vertelt over de traumatische stress ervaringen, vraagt de therapeut uitvoerig naar emoties, cognities, zintuigelijke informatie en fysiologische reacties in het verleden en ook in het heden. Van elke gebeurtenis wordt een verslag geschreven. Aan het einde van de therapie krijgt het kind/de adolescent op papier het levensverhaal mee.

In de verdiepingsmodule KIDNET leert de deelnemer:
 • de theoretische onderbouwing en rationale van de KIDNET
 • vaardigheden voor het toepassen van KIDNET
 • over de therapeutische relatie met gevluchte kinderen en kinderen waarbij sprake is van cumulatieve traumatisering

Tijdens de opleidingsdag  wordt geoefend met psycho-educatie, het leggen van de levenslijn en narratieve exposure bij kinderen. Er wordt ingegaan op de betrokkenheid van ouders en specifieke aandachtspunten in het werken met kinderen.

Wie kan deze verdiepingsmodule KIDNET volgen?

Big-geregistreerde professionals binnen het werkveld Kind & Jeugd:

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer de NET opleiding heeft afgerond.

Literatuur

Levensverhalen en psychotrauma (herziening) (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789024431021

Voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en welke hoofdstukken uit het boek Levensverhalen en psychotrauma voor de opleiding moeten worden gelezen.

 


NIEUW: 4-daagse KIDNET opleiding

Nog geen NET opleiding gevolgd en werkzaam binnen het werkveld Kind & Jeugd? Volg dan de 4-daagse gecombineerde NET/KIDNET-opleiding.


 

Inschrijven: klik op de datum

Evenementen

Datum

 • 16 mei 2023

Tijden

09.30 tot 16.30 uur

Accreditatie

 • NVvP (5 punten)
 • FGzPt (7 punten)
 • NIP (6 punten)
 • VSR (6 punten)
 • VGCt (6 punten)
 • VEN (4 punten)
 • NVP (7 punten)

Accreditatiepunten kunnen, op basis van een aangepast toetsingskader van de beroepsverenigingen, afwijken.

Kosten

€ 345,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief presentaties en literatuur

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-.

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org