LinkedIn

Praktische informatie rondom scholingen

Accreditaties

Voor onze opleidingen wordt accreditatie aangevraagd bij relevante beroepsverenigingen. Bij de opleiding op de website staat welke accreditaties zijn toegekend. In het geval de accrediterende vereniging besluit om de toegekende accreditatie te veranderen, dan kan ARQ Academy hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Algemene Voorwaarden Open inschrijving

Bij inschrijving voor scholing van ARQ Academy gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden

Annulering

Annuleren kan alleen schriftelijk per email. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Tot 4 weken voor aanvang van de opleiding kunt u kosteloos annuleren.

Bedenktermijn

Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de nascholingsactiviteit voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Betaling

Na bevestiging van uw inschrijving, ontvangt u de factuur voor de opleiding. De betaaltermijn van de factuur bedraagt 30 dagen. Als de opleiding binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur start, dient de factuur per omgaande te worden betaald.

Certificaat/bewijs van deelname

U ontvangt een certificaat/bewijs van deelname wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest en een voldoende beoordeling heeft behaald bij de toetsing. Inhalen van een opleidingsdag is zeer beperkt mogelijk vanwege het maximaal aantal deelnemers per groep. Wij kunnen niet garanderen dat binnen een bepaalde termijn de opleidingsdag kan worden ingehaald.

Evaluatie

Tussentijds en/of na afronding van de opleiding/workshop stuurt ARQ Academy een digitale evaluatie.

Huiswerk

Voorafgaand aan de opleiding ontvangt u – indien van toepassing – huiswerk. Dit kan bestaan uit het lezen van literatuur, protocollen en/of een voorbereidende opdracht.

Inhalen van een cursusdag

Er zijn beperkt mogelijkheden voor het inhalen van een gemiste cursusdag, dit kan dus alleen in uitzonderlijke gevallen. Wanneer u van tevoren weet dat u niet alle dagen aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u zich in te schrijven voor een uitvoering waar u wel alle dagen kunt volgen. Aan het inhalen van een cursusdag zijn kosten verbonden.

Literatuur/lesmateriaal

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en literatuur. Als er literatuur moet worden aangeschaft door de deelnemer, staat dit op de opleidingspagina.

Locatie

De opleidingen en workshops vinden plaats bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nienoord 5 in Diemen.

Presentie

Uw aanwezigheid wordt op de presentielijst bijgehouden.

Toelating

ARQ Academy behoudt zich het recht voor iemand niet toe te laten tot een opleiding of workshop bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting.

Toetsing

Bij meerdere van onze opleidingen vindt een vorm van toetsing plaats. Indien van toepassing, voldoet deze toetsing aan de eisen van de betreffende beroepsvereniging(en). Mocht een deelnemer onverhoopt niet slagen voor de toetsing, kan er met de docent(en) een herkansing afgesproken worden.

Uitstel of afstel opleiding/workshop

Voor doorgang van onze opleidingen/workshops geldt een minimum aantal inschrijvingen. Mocht een opleiding of workshop geen doorgang kunnen vinden, dan wordt u hierover uiterlijk drie weken voorafgaand aan de startdatum over geïnformeerd. Als een bijeenkomst door overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte, komt te vervallen dan wordt zo spoedig mogelijk naar een vervangende datum gezocht. ARQ Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten, omzet of andere inkomensschade.