LinkedIn

Over ARQ Academy

 

Alle expertise over psychotrauma en PTSS

ARQ Academy is het opleidingsinstituut van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en brengt expertise uit zorg en wetenschappelijk onderzoek over psychotrauma en PTSS samen. Onze missie is om kennis over diagnostiek en behandeling van psychotrauma en PTSS te delen en nationaal en internationaal (GZ-)professionals op te leiden zodat zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben goede (preventieve) psychotraumazorg krijgen.

Om goede (preventieve) psychotraumazorg te kunnen geven aan zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben, organiseren we (geaccrediteerde) bij- en nascholing en voorlichting over psychotrauma en PTSS. Deze kennisdeling organiseren wij voor professionals die in hun dagelijks werk met psychotrauma en PTSS te maken hebben en met specifieke doelgroepen werken zoals vluchtelingen, asielzoekers, gezinnen en kinderen, politie en veteranen. Daarnaast organiseren we regelmatig webinars, masterclasses, congressen en symposia over uiteenlopende onderwerpen binnen het domein van psychotrauma.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor het delen van de meest actuele inzichten op het gebied van psychotrauma maken we gebruik van het wetenschappelijk onderzoek dat ARQ-hoogleraren en -promovendi uitvoeren in samenwerking met diverse universiteiten. Voor het delen van kennis werken we samen met de gespecialiseerde en ervaren behandelaren van ARQ Centrum’45 dat topreferente psychotraumazorg aanbiedt. Daarnaast werken we samen met experts van andere instellingen en universiteiten.

Voor wie?

ARQ Academy biedt scholing aan voor:

  • GGZ-professionals: gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verpleegkundig specialisten en spv’ers.
  • Huisartsen en POH-GZZ
  • Overige professionals  
  • Vrijwilligersorganisaties
  • Opleidingsplaatsen GGZ
  • Medewerkers ARQ (interne deskundigheidsbevordering)

 

Docenten

De docenten die voor ARQ Academy werken, zijn experts in het vakgebied psychotrauma en PTSS en het werken met verschillende doelgroepen zoals veteranen, beroepsgerelateerd trauma, vluchtelingen en gezinnen en kinderen. 
De meeste docenten werken voor ARQ Centrum ’45 en zijn afhankelijk van hun expertise en achtergrond lid van een beroepsverenigingen en (meestal) BIG-geregistreerd. De combinatie van actuele theorie en kennis over
psychotrauma en PTSS en praktische toepasbaarheid is hierdoor in onze opleidingen sterk verankerd.  

 


 

Team ARQ Academy

 

Anuska Aken

Gastvrouw

Ellen Velzeboer

Projectcoördinator: NET, KIDNET, supervisie (KID)NET, Introductie psychotraumatologie bij kinderen en jongeren, Didactische vaardigheden en ARQ podium

Esther Kok

Projectcoördinator: Basisopleiding psychotrauma (BIG i.o.), BEPP (International), Cultuursensitief behandelen, Moral Injury, PTSS en slaapproblemen

Lidia Dias Oliveira-Bruno

Projectcoördinator: CAPS, 7ROSES, Introductie psychotrauma, Traumatische rouw, Effectieve vroeg screening bij vluchtelingen op o.a. PTSS

Mirjam van Bladeren

Marketingcommunicatie

Natascha Groenhuijzen

Accountcoördinator

Ruud Jongedijk

Adviseur ARQ Academy

Willeke Kuijpers

Manager ARQ Academy


 

Kwaliteit & accreditatie

  • Een groot deel van onze bij- en nascholing voor GZ-professionals is geaccrediteerd bij diverse beroepsverenigingen. ARQ Academy werkt met PE-online voor het aanvragen en verwerken van toegekende en behaalde registraties.
  • Bij- en nascholing wordt georganiseerd met maximaal 10 deelnemers en 1 docent per groep. Dit maakt onze scholing persoonlijk en zo is er voldoende ruimte om in te gaan op eigen casuïstiek van deelnemers.
  • ARQ Academy staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door deze registratie brengt ARQ Academy geen BTW in rekening voor het scholingsaanbod.