Referaten


Arq Academy organiseert op verzoek van en in samenwerking met Stichting Centrum ’45 referaten over psychotrauma. Deze zijn gratis toegankelijk evenals de netwerkborrel achteraf. De referaten worden altijd ter accreditatie aangeboden bij de FGZP en NVvP. In geval van deelname verzoeken we je om je aan te melden via de aanmeldmodule.
NB Het aanbod van referaten voor 2018 wordt binnenkort gepubliceerd. 

 
Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016