LinkedIn

Referaat Sexueel geweld en uitbuiting

Op dinsdag 30 oktober vindt het Referaat 'Seksueel Geweld en Uitbuiting' plaats. Het belooft een veelzijdige middag te worden waarin het thema seksueel geweld wordt benaderd vanuit drie verschillende invalshoeken. Er wordt ingegaan op theoretische achtergronden, enkele case-reports, toekomstige ontwikkelingen en er is ruimte voor vragen en discussie met de zaal.

Tijdens dit referaat worden de laatste ontwikkelingen rondom het thema seksueel geweld en uitbuiting toegelicht.

Rina Ghafoerkhan zal de link tussen conflict, vluchtelingenstromen en seksuele uitbuiting belichten en ons op de hoogte brengen wat hierover vanuit de wetenschap bekend is.

Linda Verhaak zal vanuit haar klinische ervaringen ingaan op de behandeling van slachtoffers van mensenhandel, van wie velen zowel recente als vroegkinderlijke traumatisering hebben meegemaakt, waarvoor een combinatie van traumatherapie en schematherapie wordt ingezet.

Tot slot zal Iva Bicanic ingaan op de impact van seksueel geweld op mannen en de specifieke aandachtspunten voor behandelaars van mannelijke slachtoffers.

Referaat: Seksueel Geweld en Uitbuiting

Waar: Arq Academy, Nienoord 13, Diemen, 
Wanneer: 30 oktober 2018
 van 16.30 uur – 18.00 uur, met afsluitend een netwerkborrel

Referenten:

  • Rina Ghafoerkhan, Psycholoog & promovenda bij Equator Foundation
  • Linda Verhaak, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, expertiseteamleider Seksueel Geweld en Uitbuiting Equator Foundation
  • dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog, hoofd Centrum Seksueel Geweld