LinkedIn

Supervisie NET

Na het afronden van de 4-daagse NET opleiding kun je als BIG geregistreerde (i.o.) met NET SUPERVISIE werken aan je NET-vaardigheden. Tijdens een supervisie dag (ochtend of middag) volg je onder leiding van een ervaren NET behandelaar/supervisor met maximaal 5 deelnemers groepssupervisie.

De supervisie ochtenden zijn van 9.30 - 13.00 uur en de supervisie middagen zijn van 13.30 uur tot 17.00 uur in Diemen.

  • Tussendoor is er een half uur pauze.  Voor deelname aan een supervisiedag is het voorwaarde dat je videomateriaal van behandeling(en) kan laten zien. 
  • Supervisie NET, ingekocht bij ARQ Academy betreft onderwijssupervisie. De supervisor is niet aansprakelijk voor de behandelverantwoordelijkheid van de supervisant. Behandelverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verleggen wij naar de supervisant en de organisatie waar de supervisant werkzaam is. 
  • Kosten supervisie: € 220,- inclusief nakijken van de NET verslagen

Data:
22 juni 2022: 13.30 - 17.00 uur
15 september 2022: 13.30 - 17.00 uur


NB: Mocht je onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, dan kan deze dag in overleg verplaatst worden. De kosten voor verplaatsing bedragen € 85,-.

Basistherapeut NET (BIG registratie voorwaarde)

Na het afronden van de 4-daagse NET opleiding behandelt men onder supervisie cliënten met NET.  Bij ARQ Academy volgt men onderwijssupervisie van erkende supervisoren. Er moeten tenminste 3 NET behandelingen worden uitgevoerd en tenminste 5 (groeps)supervisiebijeenkomsten worden gevolgd.  In samenspraak met de supervisor wordt gekeken hoeveel middagen nodig zijn om bij te wonen.

Voor de basistherapeut NET zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

  • De basistherapeut NET heeft de erkende vierdaagse opleiding NET met goed gevolg doorlopen;
  • De basistherapeut NET heeft tenminste 3 volledig afgeronde NET behandelingen tot stand gebracht onder supervisie door erkende supervisoren; deze behandelingen zijn door de supervisoren als minimaal voldoende beoordeeld.
  • De basistherapeut NET heeft aantoonbaar minstens 5 x anderhalf uur supervisie gehad of deelgenomen aan supervisiedagen of individuele supervisies, verzorgd door erkende NET supervisoren. De  inbreng tijdens de supervisies was gelijkelijk verdeeld en is als voldoende beoordeeld door de supervisor, met gebruikmaking van het beoordelingsformulier NET. Het kan zijn dat er meer supervisies nodig zijn om aan de kwalificaties te kunnen voldoen.
  • De basistherapeut NET  heeft aantoonbaar gemaakt het volledige NET protocol voldoende goed te kunnen uitvoeren.
  • De basistherapeut NET beheerst  aantoonbaar (video-opnames, casuïstiek, rollenspel) de onderdelen  ‘psycho-educatie’, ‘uitleggen levenslijn’, ‘narratieve exposure’ (bloem en steen) en ‘opstellen getuigenisverslag’.
  • De basistherapeut NET is bekend met en heeft kennis van de recente literatuur.
  • De basistherapeut NET voldoet aan alle competenties en eisen van het beoordelingsformulier NET.