LinkedIn

Supervisie NET

Met NET supervisie kun je onder leiding van een ervaren NET behandelaar/supervisor als BIG geregistreerde (i.o.) werken aan je NET-vaardigheden.Tijdens een supervisie middag volg je 2x anderhalf uur groepssupervisie (maximaal 5 deelnemers per groep). Op de supervisiemiddagen is het van belang dat je videomateriaal van je behandeling(en) laat zien.

Supervisiedagen duren van 13.30 tot 17.00 uur.

13:30 - 15:00 supervisiesessie

15:00 - 15:30 pauze

15:30 - 17:00 supervisiesessie

De kosten bedragen € 200 inclusief koffie/thee

Supervisie NET, ingekocht bij ARQ Academy betreft onderwijssupervisie. De supervisor is niet aansprakelijk voor de behandelverantwoordelijkheid van de supervisant. Behandelverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verleggen wij naar de supervisant én de organisatie waar de supervisant werkzaam is. 

Basistherapeut NET (big registratie)

Na het afronden van de 4-daagse NET opleiding behandelt men onder supervisie + 50 uur cliënten met NET.  Bij ARQ Academy volgt men onderwijssupervisie van erkende supervisoren. Er moeten tenminste 3 NET behandelingen worden uitgevoerd en tenminste  5 supervisies van anderhalf uur in groepen van drie supervisanten worden gevolgd. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een supervisiemiddag van 2x anderhalfuur supervisie NET. Op de basistherapeut NET zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

  • De basistherapeut NET heeft de erkende vierdaagse opleiding NET met goed gevolg doorlopen;
  • De basistherapeut NET heeft tenminste 3 volledig afgeronde NET behandelingen tot stand gebracht onder supervisie door erkende supervisoren; deze behandelingen zijn door de supervisoren als minimaal voldoende beoordeeld.
  • De basistherapeut NET heeft aantoonbaar minstens 5 x anderhalf uur supervisie gehad of deelgenomen aan supervisiedagen of individuele supervisies, verzorgd door erkende NET supervisoren. De  inbreng tijdens de supervisies was gelijkelijk verdeeld en is als voldoende beoordeeld door de supervisor, met gebruikmaking van het beoordelingsformulier NET. Het kan zijn dat er meer supervisies nodig zijn om aan de kwalificaties te kunnen voldoen.
  • De basistherapeut NET  heeft aantoonbaar gemaakt het volledige NET protocol voldoende goed te kunnen uitvoeren.
  • De basistherapeut NET beheerst  aantoonbaar (video-opnames, casuïstiek, rollenspel) de onderdelen  ‘psycho-educatie’, ‘uitleggen levenslijn’, ‘narratieve exposure’ (bloem en steen) en ‘opstellen getuigenisverslag’.
  • De basistherapeut NET is bekend met en heeft kennis van de recente literatuur.
  • De basistherapeut NET voldoet aan alle competenties en eisen van het beoordelingsformulier NET.