LinkedIn

2 oktober | De nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving: implicaties voor psychische gezondheid | Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid

Maximaal 30 personen aanwezig. Deze deelnemers hebben persoonlijk bericht ontvangen. Overige deelnemers online deelname
  • Algemeen
  • Programma
  • Workshops/Sprekers
  • Registratie

Algemeen

Datum: 2 oktober 2020

Locatie: Geertekerk, Utrecht. Alleen nog online deelname mogelijk

Kosten deelname online symposium en oratie: EUR 45,- (studenten EUR 20,-) LET OP! Factuur alleen door privépersoon te betalen/niet door werkgever.

Accreditatie is toegekend door NVvP (4 punten), FGzPt (6 punten), NIP (5 punten ELP herregistratie), VGCt (5 punten)

 INHOUD

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol. Dit symposium gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Sprekers zijn: Prof. dr. Holly Prigerson, Prof. dr. Paul Boelen, Prof. dr. Birgit Wagner, Prof. dr. Jos de Keijser, Prof. dr. Gaby Jacobs, Dr. Eva Alisic, Prof. dr. Geert Smid. Dagvoorzitter: Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders

De volgende aspecten komen aan de orde. In welke mate worden rouwreacties van nabestaanden beïnvloed door het welbevinden van de stervende en de omstandigheden van het verlies? Wat is het effect van een specifieke interventie bedoeld om de psychische gezondheid van terminale patiënten, hun naasten en latere nabestaanden te verbeteren? Wat zijn kenmerken van rouw en daarmee samenhangende emotionele klachten? Een model van stagering en profilering van verstoorde rouw biedt een overzicht van rouwgerelateerde emotionele klachten en geeft tegelijkertijd aan welke zorg daarbij nodig kan zijn.

 Rouw na suïcide kan grote impact hebben op de nabestaanden. Als een dierbare hulp bij zelfdoding krijgt vindt het overlijden in meer of minder gecontroleerde omstandigheden plaats. Wat betekenen de omstandigheden van suïcide respectievelijk hulp bij zelfdoding voor rouw en andere psychische gezondheidsaspecten van de nabestaanden? En wat zijn de implicaties voor hulpverleners die hen begeleiden of behandelen?

Geestelijke verzorging kan een belangrijke bijdrage leveren aan betekenisgeving van het verlies en daarmee aan het welzijn van nabestaanden. Bij gewelddadige omstandigheden van het verlies is het risico op psychische gezondheidsschade verhoogd en spelen daarbij ook andere socioculturele omstandigheden een rol. Een bijzonder complexe situatie ontstaat bij intieme partnerdoding. Wat is bekend over rouw bij kinderen en jeugdigen nadat een van de ouders overleden is door toedoen van de ander? Ook hier speelt de zorg een cruciale rol. Ter afsluiting wordt een raamwerk betekenisgeving na verlies gepresenteerd dat een integraal overzicht geeft van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden.

Aansluitend op het symposium vindt de oratie van prof. dr. Geert Smid plaats. 

Prof.dr. Geert Smid is bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is psychiater bij ARQ Centrum ‘45. De bijzondere leerstoel is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Onder de tab "Workshops" leest u meer informatie over de sprekers en de inhoud van de lezingen.

Onder de tab "Registratie" kunt u zich inschrijven door op de datum te klikken.