Training - 1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen

Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen in Nederland hebben posttraumatische klachten na trauma’s die zijn doorgemaakt voor-, tijdens de vlucht of na aankomst in Nederland. Naast de typische intrusieve symptomen zijn er vaak algemene stemmingsklachten, onvoldoende verklaarde somatische problematiek en/of middelengebruik. Deze co-morbide symptomen spelen, naast culturele verschillen, een rol binnen de diagnostiek en behandeling in de 1e lijn. Na een algemene herhaling van PTSS in het algemeen zal er speciale aandacht zijn voor de herkenning en doorverwijzing van vluchtelingen en burgers met een migratie achtergrond met PTSS. Er is ruimte voor interactie en vragen vanuit de deelnemers.

Arq Academy en Health[e]Foundation slaan de handen ineen en bieden de training ‘1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen’ aan. Deze bestaat uit twee e-learning modules en een workshop om 1e-lijns medewerkers te ondersteunen en achtergrondinformatie en instrumenten te bieden voor het herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij (ex-) vluchtelingen en andere niet-westerse patiënten in de eerstelijnspraktijk. 

Doelgroep
Huisartsen en POH GGZ en andere geïnteresseerde zorgprofessionals

E-learning
De e-learning bevat 2 modules: ‘Zorgverlener – patiënt interactie’ en  ‘Geestelijke gezondheid’, die per module gemiddeld 1,5 uur studietijd kost. De modules omvatten de theoretische kennis waarmee u tijdens de workshop aan de slag gaat. U krijgt 3 weken de tijd om de e-learning modules voorafgaand aan de workshop af te ronden.

Workshop
De workshop ‘Posttraumatische klachten bij vluchtelingen’ geeft informatie, stimuleert uitwisseling en biedt de mogelijkheid om onder leiding van professionals te oefenen. Programma:

 • Inloop, koffie, soep, broodje
 • Terugblik op e-learning 
 • Inleiding PTSS - achtergrond bij de situatie van vluchtelingen en niet-westerse patiënten
 • Screener: introductie en oefenen
 • Cultural Formulation Interview: toelichting en oefenen
 • Pauze
 • Interventies voor verwijzing of ter overbrugging, crisissignaleringsplan, Farmacotherapie
 • Afsluiting

Doelstellingen
Na de training:

 • kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder PTSS) bij (ex-) vluchtelingen herkennenen interpreteren;
 • hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op posttraumatische klachten;
 • weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en kunnen enkele eerstelijnsinterventies toepassen

Docenten 
e-learning -  Judith de Lange (Health[e]Foundation)
Training;  docent/behandelaar Arq Psychotrauma Expert Groep (Stichting Centrum 45 en Equator Foundation)

Accreditatie
De workshop is geaccrediteerd bij:
Huisartsen (ABC1,ABAN 5 punten) , 

Professionals werkzaam in de internationale Gezondheidszorg (NVTG, 5 punten) 
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ, 5 punten)

Aanmelding
Inschrijven kan tot 10 september via onderstaande link. Vervolgens sturen wij u de factuur. Indien de betaling is ontvangen, ontvangt u half september de link naar de e-learning en de uitnodiging voor de workshop op 3 oktober. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Indien de training niet doorgaat, ontvangt u een creditnota.

Praktische informatie
Start e-learning       12 september 2018
Datum workshop    3 oktober 2018
Locatie workshop    Arq Academy, Nienoord 10 (zaal Chicago) in Diemen.
Prijs                            € 320,00 p.p.

Zie ook: healthefoundation.eu

DOCENTEN

Dr. Samrad Ghane is Gz-psycholoog en medisch antropoloog. Hij is als behandelaar en senior onderzoeker verbonden aan Equator Foundation en is als specialismeleider culturele psychiatrie werkzaam bij Parnassia Groep.

Drs. Rembrant Aarts is psychiater bij Equator Foundation in Diemen en tropenarts.
Hij is expertise teamleider EOP, dat staat voor Expertiseteam Ongedocumenteerden en Psychotrauma.

Gerdie Eiting is werkzaam als arts en trainer bij Centrum 45/ Arq. Haar expertise ligt op het gebied van traumabehandeling van vluchtelingen. 

Elise van Wageningen is GZ-psycholoog bij Stichting Centrum '45, behandelaar bij het Expertiseteam Traumatische Rouw en het Expertiseteam Seksueel Geweld en Uitbuiting van Equator Foundation.
Nienoord 5              

1112 XE  Diemen   

T +31 20 660 1970

info@academy.arq.org
Cookies

Privacy

Sitemap

© Arq Academy 2016