LinkedIn

Lezing over Trauma en dementie

Inleidende lezing over de invloed van traumatische ervaringen uit het verleden in combinatie met dementie, op het gedrag van de ouder wordende mens. Deelnemers krijgen inzicht in gevoelens en gedragingen die kunnen voortvloeien uit deze traumatische ervaringen van weleer. Daarnaast worden handreikingen gedaan om adequaat om te kunnen gaan met mensen met dementie in deze levensfase. Ook is er aandacht voor het effect hiervan op de vrijwilliger/mantelzorger/verzorger en het belang van zelfzorg.

klik hier voor meer informatie

Klik hier om direct op de pagina te komen van het Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.

Josée Netten