LinkedIn

Verdiepende Masterclass Psychotrauma, Psychedelica & Psychotherapie                   10 maart 2022

De psychiaters Eric Vermetten en Tijmen Bostoen nemen u mee in de ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van psychedelica bij de behandeling van verschillende psychische stoornissen. Deze masterclass is een vervolg op het inleidende Webinar Psychotrauma, Psychedelica & Psychotherapie van 29 juni j.l. 

Aan bod komen o.a. de stand van zaken bij de toepassing van MDMA en ketamine, indicatiegebieden, het belang van mystieke en spirituele ervaringen, risico’s, contra-indicaties, en vooral therapeutische kaders, zelfreflectie, opleiding in Nederland en daarbuiten.

Psychotherapeutisch gebruik van psychedelica voor de behandeling van psychotrauma is in opkomst. Verschillende middelen staan in de belangstelling. Ketamine wordt sinds vorig jaar voorgeschreven voor de behandeling van therapie resistente depressie binnen de GGZ en wordt steeds vaker onderzocht als behandeling voor PTSS. Verder starten wereldwijd ook diverse studies naar het gebruik van psilocybine bij PTSS. MDMA ondersteunde psychotherapie is het verst in de ontwikkeling als evidence based behandeling. Dit jaar is een fase 3 multi center studie in Nature gepubliceerd en deze therapie vorm met MDMA wordt naar verwachting de komende jaren geregistreerd voor de behandeling van PTSS.

In de masterclass wordt ingegaan op het fase 2 en fase 3 onderzoek dat gedaan is bij MDMA assisted psychotherapy. Op de psychotherapeutische benadering zal nader worden ingegaan en worden geïllustreerd aan de hand van video opnames van behandelingen met MDMA die tijdens onderzoek gemaakt zijn. Ook zullen de farmacologische en neurobiologische mechanismen waardoor MDMA psychotherapie kan katalyseren behandeld worden.

Wissel in de sfeervolle setting van Kasteel Endegeest met een kleine groep collega’s van gedachten over de kennis omtrent huidige designs en onderzoeksresultaten, praktijkervaring van de meest ervaren onderzoekers en behandelaren in Nederland, en de (on)mogelijkheden van werken met deze middelen in de psychiatrische praktijk anno 2021. 

 

Doelgroep: Deze masterclass is bedoeld voor BIG-geregistreerde klinisch beoefenaren (psychiaters, klinisch en gz-psychologen, psychotherapeuten).

Om in te kunnen schrijven heeft u het inleidende webinar van 29 juni jl bijgewoond. Anders vragen wij u dit webinar voorafgaand aan deze verdiepende masterclass terug te kijken. Na inschrijving en betaling ontvangt u hiervoor van ons een link.

Accreditatie: NVvP, FGzPT en NVP: 5 punten. 

Prijs: € 695,-

Locatie: Kasteel Endegeest te Oegstgeest

Programma

 • 09.30 – 09.45 uur:           Introductie, kennismaken en voorstellen
 • 09.45 – 11.15 uur:           Ontwikkelingen in Nederland; Therapeutische modellen en toepassingen van MDMA bij PTSS, casuïstiek
 • 11.15 – 11.30 uur            Pauze
 • 11.30 – 12.30 uur:           Vervolg: Ontwikkelingen in Nederland; Therapeutische modellen en toepassingen van MDMA bij PTSS, casuïstiek
 • 12.30 – 13.30 uur:           Pauze inclusief lunch             
 • 13.30 – 15.00 uur:           Inner directive psychotherapy; belang en betekenis van eigen ervaringen, problems and pitfalls
 • 15.00 – 15.15 uur            Pauze
 • 15.15 – 16.15 uur:           Vervolg: Inner directive psychotherapy; belang en betekenis van eigen ervaringen, problems and pitfalls
 • 16.15 – 16.30 uur:           Afsluiting en evaluatie

Inhoud masterclass:

 • verdieping van kennis over innovatieve behandeling bij PTSS
 • kennis over fase 2 en 3 onderzoek bij geneesmiddelen ontwikkeling
 • kennis van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van psychedelische middelen in de psychiatrie en in het bijzonder van MDMA assisted psychotherapy bij PTSS
 • kennis van het psychotherapeutische context van MDMA assisted psychotherapy bij PTSS
 • kennis van geschiedenis van de geneeskundige toepassingen van psychedelica
 • farmacologie van verschillende psychedelica; serotonerge psychedelica (psilocybine, LSD), dissociatieve anesthetica (ketamine) en entactogenen (MDMA)
 • overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste psychedelica, hun toedieningsvormen, doseringen en effecten bij verschillende psychiatrische stoornissen
 • belang en vormen van psychotherapie bij verschillende psychedelica
 • therapeutische toepassingen van MDMA bij behandeling van ernstige PTSS
 • therapeutische benaderingen van ketamine en psilocybine bij de behandeling van depressieve stoornissen
 • kennis van de voornaamste risico’s, en inclusie- en exclusiecriteria zijn voor psychedelica bij de behandeling van psychiatrische stoornissen
 • kennis van verschillende psychologische en biologische verklaringsmodellen voor de therapeutische werking van psychedelica
 • kennis van huidig onderzoek in Neerland, en lopende onderzoeken naar de behandeling van verschillende psychiatrische stoornissen met inzet van psychedelica
 • kennis van huidige opleidingen en wettelijke kaders voor toepassing in de psychiatrische praktijk.

Sprekers

Prof. dr. Eric Vermetten is werkzaam als psychiater, en strategisch adviseur Militaire GGZ bij de militaire geestelijke gezondheidszorg van Defensie. Hij is hoogleraar psychiatrie bij de afdeling Psychiatrie van het Leiden Universitair Medisch Centrum, en is vanuit die functie als hoogleraar verbonden aan de ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Daarnaast is hij verbonden aan de afdeling Psychiatrie van de New York University Medical School. Hij is de Principal Investigator van de Nederlandse deelname aan klinisch onderzoek van MDMA bij PTSS, en legt samewerkingsverbanden bij de inzetbaarheid van psychedelica in de GGZ.

Tijmen Bostoen is psychiater en drs. farmaceutische wetenschappen. Hij werkt bij ARQ Centrum ’45 en is gespecialiseerd in traumabehandeling. Bij de Arq Psychotrauma Expert Groep is hij voorzitter van de geneesmiddelencommissie en doet promotieonderzoek naar het toepassen van Psychedelica (MDMA en Ketamine) in combinatie met psychotherapie bij traumaverwerking bij ARQ Nationaal Psychotraumacentrum en het LUMC.  Daarnaast hij lid geweest van de werkgroep Protocollaire, Evidence-based Behandelingen van de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Hij geeft sinds 2016 onderwijs in de nascholing voor psychiaters bij de Psyfar Masterclass PTSS.

 

Acties