LinkedIn

7ROSES empowerment methodiek

Opleiding van 2,5 dag voor het leren toepassen van de 7ROSES empowerment-methodiek

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. Om de eigen krachten te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten zijn herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van de eigen identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde belangrijk. 7ROSES helpt hierbij.

 

7ROSES  een empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. De methodiek gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften, en speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren. Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. 7Roses helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. 

Deze empowerment methodiek is innovatief vanwege haar flexibiliteit en toegankelijkheid. 7ROSES is toepasbaar voor verschillende doelgroepen en verschillende contexten:

 • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen
 • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers mensenhandel
 • Ongedocumenteerde migranten
 • Jongeren in risicogroepen
 • Cliënten maatschappelijke opvang

7ROSES kan groepsgewijs of individueel en voor/tijdens/na eventuele behandeling worden toegepast. Met een flexibele toolbox van 9 tot 14 mogelijke sessies, plus een introductie- en afsluitende sessie, komen alle zeven CHIME+RS peilers aan de orde. Per zitting bepalen de deelnemers zelf welke van de zeven peilers voor hen van belang zijn. De inhoud van de sessies en de frequentie kan worden aangepast aan de mogelijkheden van deelnemers. 

Wat leert de deelnemer in deze opleiding?

Op dag 1 en 2 van de opleiding leert de deelnemer hoe de 7ROSES-methodiek is ontstaan, hoe deze in elkaar zit en hoe de methodiek wordt toegepast in behandelingen. Dag 3 (halve dag) presenteert de delnemer een reflectieopdracht waarin eigen ervaringen worden gedeeld. Daarnaast worden de uitdagingen die men tegenkomt in het werken met 7Roses met elkaar besproken.

Wie kan 7ROSES volgen?

7ROSES is breed inzetbaar voor professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg zoals:

 • basispsycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • HBO-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • GGZ-Agoog
 • GZ-psycholoog
 • Verpleegkundig specialist.
Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en trainingsmateriaal.

Evenementen

Data

 • 9 en 10 november 2022 (hele dag) en 9 maart 2023 (ochtend) 

Tijden

09.30 tot 16.30 en 09.30 tot 13.00 (halve dag)

Accreditatie

Voor de 7ROSES opleiding is accreditatie in aanvraag (start opleiding 9 november 2022)

 • NIP: 15,5 punten     
 • VSR: 14 punten  
 • VGCt (in aanvraag)     
 • LV POH-GGZ (in aanvraag)    
 • V&V: 14 punten (alleen van toepassing in basisregister)    
 • Registerplein: 21,5 punten
 • Vaktherapie: 20 punten  

Accreditatiepunten kunnen, op basis van een aangepast toetsingskader van de beroepsverenigingen, afwijken.

Kosten

€ 605 ,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering (dag 1 en dag 2)
 • inclusief trainingsmatieraal

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org