LinkedIn

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o)

5-daagse opleiding voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van volwassenen met psychotrauma gerelateerde klachten of stoornissen

In de opleiding worden 3 modules van het opleidingstraject tot psychotraumatherapeut van de NtVP aangeboden. 

Een door de NtVP gecertificeerde Psychotraumatherapeut is een ervaren BIG geregistreerde therapeut die bevoegd en bekwaam is om volgens actuele, bewezen (evidence based) inzichten psychotrauma en daaraan gerelateerde stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. De Basisopleiding psychotrauma voor BIG (i.o.) is modulair van opzet. 

Inleiding psychotrauma (module 1)

Deze 1-daagse module bevat algemene achtergrondkennis over psychotrauma en PTSS.

Diagnostiek en indicatiestelling (module 2)

Deze 2-daagse module gaat in op zaken die belangrijk zijn bij de diagnostiek van psychotrauma en het indiceren van de gewenste behandeling. Als diagnostisch instrument is de CAPS-5 in deze module opgenomen.

Stabilisatie (module 4)

In deze 2-daagse module ligt de nadruk op de kennis van de hedendaagse discussie op het al dan niet toepassen van stabilisatie en het beheersen van basale stabilisatietechnieken.

Resultaat

Na het afronden van de Basisopleiding Psychotrauma heeft de deelnemer aan de theoretische kwalificaties van de modules 1, 2 en 4 van het gecertificeerde opleidingstraject tot psychotraumatherapeut van de NtVP voldaan.

Wie kan de Basisopleiding Psychotrauma volgen?
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gz-psychologen
 • psychiaters/artsen
 • orthopedagoog generalisten

Deelnemers werken in een psychotraumacentrum of een andere instelling waar zij volwassenen met (complexe) trauma’s zoals PTSS behandelen. Actuele casuïstiek van patiënten met psychotraumaklachten uit de eigen behandelpraktijk is voorwaarde om de opleiding te volgen.

Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en literatuur.

Overige NtVP geaccrediteerde opleidingen
 

 

Evenementen

Data 

 • 12 september, 5 oktober, 2 november, 23 november en 12 december 2022

Tijden

9.30 tot 16.30 uur

Accreditatie

 • FGzPt (44 punten)
 • VEN (25 punten)
 • NVvP (24 punten)
 • NVP (28 punten)
 • NtVP (module 1, 2 en 4: theoretische deel)

Accreditatiepunten kunnen, op basis van een aangepast toetsingskader van de beroepsverenigingen, afwijken.

 

Kosten

€ 1.610 ,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief literatuur

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-.

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org