LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie voor kinderen (KIDNET)

1-daagse opleiding voor het leren toepassen van de KIDNET als behandelvorm

Bij KIDNET worden met behulp van imaginaire- en narratieve exposure traumatische ervaringen van het kind/de adolescent geïntegreerd met mooie gebeurtenissen. KIDNET is de kindervariant van de Narratieve Exposure Therapie (NET). 

 

Bij KIDNET legt het kind/de adolescent samen met de therapeut een levenslijn neer. De levenslijn bestaat uit bloemen (mooie en fijne gebeurtenissen) en stenen (traumatische gebeurtenissen). Vervolgens bespreekt het kind/de adolescent samen met de therapeut in detail en in chronologische volgorde, al deze belangrijke gebeurtenissen uit zijn/haar leven. Het doel is om de veelal gefragmenteerde verslagen van de traumatische ervaringen om te zetten in een samenhangende levensgeschiedenis. In deze kindvriendelijke versie van de narratieve exposure therapie zijn diverse creatieve elementen opgenomen.

Wanneer het kind vertelt over de traumatische stress ervaringen, vraagt de therapeut uitvoerig naar emoties, cognities, zintuigelijke informatie en fysiologische reacties in het verleden en ook in het heden. Van elke gebeurtenis wordt een verslag geschreven. Aan het einde van de therapie krijgt het kind/de adolescent op papier het levensverhaal mee.

In de KIDNET opleiding leert de deelnemer:
 • de theoretische onderbouwing en rationale van de KIDNET
 • vaardigheden voor het toepassen van KIDNET
 • over de therapeutische relatie met gevluchte kinderen en kinderen waarbij sprake is van cumulatieve traumatisering

Tijdens de opleidingsdag  wordt geoefend met psycho-educatie, het leggen van de levenslijn en narratieve exposure bij kinderen. Er wordt ingegaan op de betrokkenheid van ouders en specifieke aandachtspunten in het werken met kinderen.

Wie kan de KIDNET volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer de NET opleiding heeft afgerond.

Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en eventueel aan te schaffen boeken.

Evenementen

Datum

 • 8 november 2022

Tijden

09.30 tot 16.30 uur

Accreditatie

 • NVvP (5 punten)
 • FGzPt (7 punten)
 • NIP (6 punten)
 • VSR (6 punten)
 • VGCt (6 punten)
 • VEN (4 punten)
 • NVP (7 punten)

Accreditatiepunten kunnen, op basis van een aangepast toetsingskader van de beroepsverenigingen, afwijken.

Kosten

€ 325,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief presentaties en literatuur

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-.

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org