LinkedIn

7ROSES empowerment methodiek

Een empowerment methodiek voor het ondersteunen van het persoonlijke herstelproces na het meemaken van schokkende gebeurtenissen (2,5 dag) 

7ROSES is een breed toepasbare en flexibele empowerment methodiek die zich richt op het vergroten van de eigen (draag)kracht en veerkracht.

 

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking op mensen hebben. Herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van de eigen identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde zijn belangrijk om de eigen krachten te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten.

7ROSES (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies):

 • gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften
 • speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren
 • richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren.
 • bevordert de sociale inbedding en persoonlijk herstel
 • helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover (dagelijkse) stressoren en zich meer zelfredzaam te maken
 • helpt deelnemers hun leven en waardigheid te herstellen
 • helpt deelnemers een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten
 • biedt de mogelijkheid om via persoonlijk herstel maatschappelijke uitval en klinische symptomen terug te dringen

7ROSES is toepasbaar voor diverse groepen die in aanraking zijn gekomen met ingrijpende gebeurtenissen, zoals: 

 • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen
 • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers mensenhandel
 • Ongedocumenteerde migranten
 • Jongvolwassenen in risicogroepen
 • Cliënten maatschappelijke opvang
De 7ROSES methodiek:
 • bestaat uit een flexibele toolkit van maximaal 14 sessies
 • kan groepsgewijs of individueel worden aangeboden
 • voor/tijdens/na eventuele behandeling
 • is er voor deelnemers van diverse herkomst en cultuur
 • binnen of buiten (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijke instellingen, opvang- en asielzoekerscentra
Wat leert de deelnemer in deze cursus?
 • de achtergrond van de 7ROSES methodiek en hoe deze in elkaar zit
 • het toepassen van de methodiek in behandeling
 • met een opdracht te reflecteren op welke uitdagingen men tegenkomt in het werken met 7ROSes
 • bieden van herstelondersteunende zorg aan cliënten: hervinden van persoonlijke krachten en sociaal kapitaal
Wie kan 7ROSES volgen?

7ROSES is breed inzetbaar voor professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg zoals:

 • Basispsycholoog                       
 • POH-GGZ 
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • HBO-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • GGZ-Agoog
 • GZ-psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de cursus en het cursusmateriaal.


Inschrijven: klik op de startdatum 

Evenementen

Data

 • 11 en 12 november 2024 en 4 maart 2025 (ochtend)

Tijden

 • dag 1 en 2: 09.30 tot 16.30
 • dag 3: 09.30 tot 13.00 

€ 890,- 

 • vrij van btw
 • inclusief catering (dag 1 en dag 2)
 • inclusief trainingsmatieraal

Accreditatie

 • NIP: 15,5 punten     
 • VSR: 14 punten    
 • LV POH-GGZ: 14 punten    
 • V&V: 14 punten (Scholing Consultatieve Psychiatrie, GGZ, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, SPV)    
 • Registerplein: 21,5 punten
 • Vaktherapie: 20 punten  

  Inschrijven

  Klik op de startdatum onderaan de pagina

   

   

  Docenten
   

  Sanne de Kleijn
  GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut 
  ARQ Centrum’45

  Sanne Minheere
  Maatschappelijk werker (GGZ-agoog)
  ARQ Centrum '45

  Leliane König
  Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
  Centrum'45

  Eva Heezemans
  Projectleider mentale gezondheid statushouders  Gemeente Utrecht

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contactinformatie

  020 660 1970
  academy@arq.org