LinkedIn

Cultuursensitief behandelen

Cursus voor het vergroten van de slagingskans van psychotrauma behandeling bij cultureel diverse patiënten (e-learning gevolgd door 2 x een dagdeel training)

Het versterken van culturele competenties van zorgprofessionals en culturele aanpassingen van behandelmethodiek biedt effectievere behandeling van patienten met een migratie achtergrond.

 

Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. De kans op een teleurstellende therapie is groter dan gebruikelijk. In deze cursus leert de therapeut het repertoire aan gangbare behandelingen effectief in te zetten bij patiëntengroepen met een migratieachtergrond en krijgt men handvatten aangereikt om de slagingskans van de therapie te vergroten. Deze cursus is gebaseerd op de zorgstandaard Generieke Module Diversiteit (2018)

Cultuursensitief behandelen betekent aanpassingen van de vorm waarin de behandeling wordt uitgevoerd (het behandelproces) en van de inhoud. Domeinen waarin culturele aanpassingen kunnen plaatsvinden zijn: taal, metaforen, inhoud, doelen, concepten, methoden en context. Daarnaast zijn culturele competenties rond kennis, bewustwording, attitude en vaardigheden een voorwaarde om te komen tot een gezamenlijk behandeldoel en inzet voor behandeling. Het exploreren van het ziekte-verklaringsmodel aan de hand van het Cultural Formulation Interview is daarbij cruciaal.

In de cursus Cultuursensitief behandelen leert de deelnemer:
 • over de aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie (algemene kenmerken van de situatie van mensen met een migratieachtergrond in het bijzonder vluchtelingen)
 • over de somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten; en het ontbreken van een gemeenschappelijk verklaringsmodel voor de ziekte tussen patiënt en behandelaar (‘explanatorymodels’)
 • over cultuursensitieve psychotherapie en aanpassingen hierin om knelpunten bij de uitvoering te overkomen;
 • om adequaat cultuursensitieve behandeling te bieden, met inzet van hulpmiddelen zoals het Cultural Formulation Interview (CFI) en de richtlijnen van de Generieke Module Diversiteit (GMD)
Opbouw van de cursus Cultuursensitief werken

De cursus start met  een e-learningmodule en wordt gevolgd door 2 dagdelen training. Deelnemers moeten verplicht de e-learning afronden voordat de training start. De training bouwt voort op de e-learning en is met name gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, overeenkomstig met de inhoud van de Generieke Module Diversiteit. 

E-learning (1,5 uur)
 • inventarisatie van kennis, ervaring, knelpunten en verwachtingen van de deelnemer aan de hand van een digtitale vragenlijst (pre-test)
 • doorlopen van de e-learning waarin theoretische kennis wordt aangeboden en getoetst (post-test)
Cursus (2x 1 dagdeel)

De twee trainingsdagen beslaan elk een dagdeel waarin:

 • wordt stilgestaan bij bewustwording van eigen waarden en vooroordelen
 • afname van het Cultural Formulation Interview (CFI) wordt geoefend
 • een persoonlijk leerplan wordt opgesteld (met doelen en manieren om hieraan te werken). 
 • vaardigheden worden geoefend in alliantievorming en in cultuursensitief behandelen
  • In rollenspelen wordt samengwerkt met een (Syrische / Eritrese Mind-Spring) trainer en wordt er zoveel mogelijk toegesneden op persoonlijke leerdoelen van de deelnemer.
Wie kan de cursus Cultuursensitief behandelen volgen?
 • Cognitief gedragstherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • GZ psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Verpleegkundig Specialisten
 • Sociaal Psychiatrisch Vepleegkundigen
Wat wordt van de deelnemer verwacht?
 • Inbreng van eigen casuïstiek om knelpunten te exploreren en een leerdoelenplan om specifieke vaardigheden te oefenen.
 • Een korte casusbeschrijving voor te bereiden en een opzet voor een leerplan te schrijven met doelen daarin geformuleerd (1e trainingsdag).
 • Tussen de eerste en de tweede trainingsdag dienen de deelnemers bij de desbetreffende patiënt het Cultural Formulation Interview (CFI) af te nemen. De casus betreft bij voorkeur een patiënt met een vluchtelingachtergrond.
 • Een kort verslag van de ervaringen met de CFI afname samen (2e trainingsdag)
 • Leerplan met uitgewerkte doelen en manieren om hieraan in een rollenspel te werken (2e trainingsdag)
Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de cursus en literatuur.


Inschrijven: deze cursus wordt alleen incompany aangeboden

Evenementen

Data en tijden

Deze cursus wordt alleen incompany aangeboden.

Accreditatie 

 • VSR (7 punten)
 • FGzPt (7 punten)
 • VGCt (7 punten)
 • NIP (10,5 punten)

Kosten

Op basis van offerte.

Deze cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org