LinkedIn

Cultuursensitief behandelen

2-daagse opleiding voor het vergroten van de slagingskans van psychotherapie met cultureel diverse patiënten

Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. De kans op een teleurstellende therapie is groter dan gebruikelijk. In de opleiding worden handvatten aangereikt om de slagingskans van psychotherapie met een cultureel diverse patiëntengroep te vergroten.

 

Een evidence-based behandeling zou in principe bij ieder mens - onafhankelijk van cultuur - werkzaam kunnen zijn. Maar de praktijk is weerbarstig. Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. De kans op een teleurstellende therapie is groter dan gebruikelijk: het is een traag proces, het is moeizaam om tot huiswerkopdrachten en experimenten te komen, de cliënt zegt af of blijft weg. Naast het probleem van taal zijn er vanuit de culturele psychotherapie twee obstakels bekend bij het behandelen van cliënten met een niet-westerse achtergrond: klachtenpresentatie met nadruk op lichamelijke klachten en moeizame commitment en ontbreken van een gemeenschappelijk ziektemodel tussen patiënt en therapeut.

De opleiding  is opgebouwd rondom drie thema's:

 • klachtenpresentatie: de situatie van 'condicion migrante', en de veelal somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten
 • ziekteverklaringsmodel: hulpmiddelen om tot gerichte diagnostiek en betere commitment te komen, door middel van het Cultural Formulation Interview (CFI) en de aanbevelingen vanuit de Generieke Module Diversiteit. Het CFI is een cultuurgevoelig anamneseprotocol.
 • aanpassing werkwijze: cultuursensitieve behandelingen en aanpassingen om knelpunten bij CGt, EMDR, IPT en andere behandelvormen te  voorkomen
Opbouw van de opleiding

De opleiding start met het volgen van een e-learningmodule van ongeveer 1,5 uur. Na het succesvol afronden van de e-learning volgt de 2-daagse opleiding. De 2-daagse bouwt voort op de e-learning en is met name gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, overeenkomstig met de inhoud van de Generieke Module Diversiteit (GMD). 

In de opleiding Cultuursensitief behandelen leert de deelnemer:
 • over de aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie (algemene kenmerken van de situatie van mensen met een migratieachtergrond in het bijzonder vluchtelingen)
 • over de somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten; en het ontbreken van een gemeenschappelijk verklaringsmodel voor de ziekte tussen patiënt en behandelaar (‘explanatorymodels’)
 • over cultuursensitieve psychotherapie en aanpassingen hierin om knelpunten bij de uitvoering te overkomen;
 • om adequaat cultuursensitieve behandeling te bieden, met inzet van hulpmiddelen zoals:
  • het CulturalFormulation Interview
  • de interculturele addenda voor angst en voor depressie
  • de richtlijnen van de Generieke Module Diversiteit (GMD)
Wie kan Cultuursensitief behandelen volgen?
 • Cognitief gedragstherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • GZ psychologen
 • Psychotherapeuten
Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en literatuur.

Evenementen

Data

 • data volgen

Tijden

9.30 tot 16.30 uur

Accreditatie

 • VGCt (12 punten)
 • FGzPt (12 punten)
 • NIP (12 punten)
 • NVP (15 punten)
 • NVvP (11 punten)
 • VSR (11 punten)

Accreditatiepunten kunnen, op basis van een aangepast toetsingskader van de beroepsverenigingen, afwijken.

Kosten

Tarief 2023: volgt 

 • inclusief e-learning
 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • exclusief literatuur

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-.

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org