LinkedIn

Introductie psychotrauma

Introductie van 3,5 dag voor iedereen die meer wil weten over psychotrauma en PTSS

Algemene introductie over psychotrauma en ptss, beroepsgerelateerd trauma, trauma & cultuur, traumatische rouw, behandelvormen, compassiemoeheid & zelfzorg en e-health.

 

In dit modulaire programma staat kennisoverdracht centraal en komen de volgende onderwerpen aan bod:

Module 1 -  Introductie psychotrauma & beroepsgerelateerd trauma

Kennis van psychotrauma in het algemeen en PTSS in het bijzonder. Wat is een schokkende gebeurtenis en wat zijn normale stressreacties op een abnormale gebeurtenis? Hoe verloopt de verwerking van een schokkende gebeurtenis en wanneer spreekt men van PTSS?

In de uitoefening van een beroep kan men te maken krijgen met schokkende ervaringen of een voortdurend hoog niveau van stress. In dit onderdeel wordt specifiek ingegaan op beroepsgerelateerde opvang na een schokkende gebeurtenis en wat de risicofactoren zijn voor ontwikkelen van PTSS bij beroepsgerelateerd trauma (bijvoorbeeld geüniformeerde diensten en gezondheidszorg professionals).

Module 2 - Trauma & cultuur: de culturele context van psychotrauma

Een kwart van de mensen die in Nederland wonen hebben een niet-westerse achtergrond. Sommige groepen, waaronder vluchtelingen lopen een groter risico op trauma's. Er heerst echter een groot taboe op psychische problemen in andere culturen. In dit onderdeel wordt daar dieper op in gegaan en wordt aandacht besteedt aan de culturele context bij psychische ondersteuning van vluchtelingen en migranten. 

Module 3 - Stabilisatievormen en therapie: behandeling van psychotrauma

Veel mensen met PTSS hebben last van slaapproblemen, snel boos worden, wegraken uit contact e.d. In dit onderdeel worden korte en concrete handvatten aangereikt die kunnen worden gebruikt om 'rust' in de omstandigheden aan te brengen voordat er wordt gestart met behandelen. (nb: er worden geen vaardigheden aangeleerd!).  Aan de hand van voorbeelden wordt inzicht gegeven in verschillende bewezen behandelvormen voor psychotrauma en PTSS. Aan bod komen: EMDR, NET, BEPP, Cognitieve gedragstherapie en Imaginaire Rescripting

Module 4 - Vaktherapie: de kracht van de ervaring

Door zelf te ervaren/werken met beeldende middelen en lichaamsgerichte interventies, krijgt men inzicht in de mogelijkheden van vaktherapie binnen traumabehandeling. Het zelf ervaren wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden en uitleg over het hoe en waarom van vaktherapie.  

Module 5 - Trauma en technologie: de inzet en toekomst van e-health

Het gebruik van digitale middelen in ons dagelijks leven heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Ook in de zorg worden digitale middelen steeds meer ingezet. Hoe kunnen digitale middelen worden ingezet om geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren? Van app gebruik en educatieve online modules tot complete behandelingen via beeldbellen en oefenen in een Virtual Reality omgeving. 

Module 6 - Traumatische rouw

Traumatisch verlies van een dierbare kan de rouw dusdanig verstoren dat het leidt tot blijvend en ernstig disfunctioneren in het dagelijks leven. In dit onderdeel wordt ingegaan op wanneer rouw traumatisch is, wat het verschil is met gezonde rouw of PTSS en welke behandeling wanneer passend is. 

Module 7 - Compassiemoeheid & zelfzorg

Als professional is men constant bezig met de zorgen van een ander. De voortdurende blootstelling aan het lijden van anderen heeft ook effect op ons eigen gestel. Als de gegeven compassie en empathie meer kosten dan men te geven heeft, kan men hier (blijvend) vermoeid door raken. In dit onderdeel aandacht voor het leren herkennen van compassiemoeheid, tips hoe hier mee om te gaan en aandacht voor zelfzorg.


Wie kan Introductie psychotrauma volgen?

Voor iedereen die meer wil weten over psychotrauma en PTSS en hier in werk en/of dagelijks leven mee te maken heeft.

Voorbereiding en praktische informatie

Uiterlijk 3 weken voor aanvang volgt er een uitnodigingsmail met praktische informatie. Er is geen voorbereiding nodig. Ook hoeft er geen literatuur worden aangeschaft.

Evenementen

  Data

  • 7 maart, 16 maart, 23 maart (hele dagen) en 30 maart 2023 (halve dag)
  • 7 september, 14 september, 21 september (hele dagen) en 25 september 2023 (halve dag)

  Tijden

  09.30 tot 16.30 (dag 1 en 3), 09.30 tot 17.00 (dag 2) en 09.30 tot 13.00 (dag 4).

  Accreditatie

  niet van toepassing

  Kosten

  € 1005 ,- per deelnemer

  • vrij van btw
  • inclusief catering
  • inclusief handouts

  Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-.

  Contactinformatie

  T: +31 (0) 20 660 1970
  E: academy@arq.org