LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie voor kind & jeugd (KIDNET)

4-daagse cursus voor het leren toepassen van de KIDNET als behandelvorm

KIDNET is een behandeling die is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Met behulp van imaginaire- en narratieve exposure worden traumatische ervaringen van het kind/de adolescent geïntegreerd met mooie gebeurtenissen. KIDNET is de kindervariant van de Narratieve Exposure Therapie (NET). 

 

Bij KIDNET legt het kind/de adolescent samen met de therapeut een levenslijn neer. De levenslijn bestaat uit bloemen (mooie en fijne gebeurtenissen) en stenen (traumatische gebeurtenissen). Vervolgens worden al deze belangrijke gebeurtenissen in chronologische volgorde, in detail besproken.  Het doel is om de veelal gefragmenteerde verslagen van de traumatische ervaringen om te zetten in een samenhangende levensgeschiedenis. In deze kindvriendelijke versie van de narratieve exposure therapie zijn diverse creatieve elementen opgenomen.

Wanneer het kind vertelt over de traumatische stress ervaringen, vraagt de therapeut uitvoerig naar emoties, cognities, zintuigelijke informatie en fysiologische reacties in het verleden en ook in het heden. Van elke gebeurtenis wordt een verslag geschreven. Aan het einde van de therapie krijgt het kind/de adolescent op papier het levensverhaal mee.

4-daagse KIDNET cursus

In deze gecombineerde NET-KIDNET cursus leert de deelnemer de basis van de NET behandelmethode toepassen en meer specifiek de KIDNET voor behandeling van kinderen en jongeren. De deelnemer leert: 

 • de theoretische kennis van NET/KIDNET en het behandelprotocol
 • de basisregels van psycho-educatie (bij kinderen)
 • de principes van het leggen en het uitvoeren van de levenslijn met kinderen en jeugdigen met behulp van creatieve elementen
 • de principes van narratieve exposure en het uitvoeren hiervan
 • de wijze van NET verslaglegging: uitgangspunten en opstellen eindverslag
 • over de betrokkenheid van ouders en over specifieke aandachtspunten in het werken met kinderen.
 • over de therapeutische relatie met gevluchte kinderen en kinderen waarbij sprake is van cumulatieve traumatisering

Voor het afronden van de cursus en het verkrijgen van een bewijs van deelname moet de deelnemer:

 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 3 voldoende hebben gemaakt
 • 90% aanwezig zijn geweest
Wie kan de 4-daagse KIDNET cursus volgen?

Big-geregistreerde professionals in het werkveld Kind & Jeugd:

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • orthopedagoog generalist
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de cursus, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling bij kinderen en jongeren
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken
Literatuur

Levensverhalen en psychotrauma (herziening) (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789024431021

Voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de cursus en welke hoofdstukken uit het boek Levensverhalen en psychotrauma voor de cursus moeten worden gelezen.


Inschrijven: klik op de startdatum

Evenementen

Data en tijden

 • 17 en 24 september, 17 december 2024 en 18 maart 2025

Tijden

 • 09.30 - 16.30 uur

€ 1.535,-

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • exclusief literatuur

Accreditatie

 • VSR (22 punten)
 • VEN (24 punten)
 • NVP (28 punten)
 • NVvP (20 punten)
 • FGzPT (24 punten)
 • VGCt (24 punten)
 • NIP (24 punten)
 • NIP K&J/NVO OG herregistratie (24 punten)
 • NIP K&J/NVO OG opleiding (24 punten)

Inschrijven

Klik op de startdatum onderaan de pagina


Docenten

 

Marloes de Kok
GZ-psycholoog
ARQ Centrum '45

Monique van Houwelingen
GZ-psycholoog
ARQ Centrum '45

Katinka Haar
Kinder- en jeugdpsyciater
Accare

Podcast over KIDNET en gevluchte kinderen

Behandelaar en docent KIDNET Marloes de Kok werkte namens ARQ Centrum'45 mee aan de podcast genaamd 'Getekend' van de Vlaamse documentairemaakster Elena Dikomitis.