LinkedIn

Traumatische rouw

2-daagse nascholing voor diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw

Behandeling van traumatische rouw bestaat vaak uit een combinatie van rouwgerichte exposure, betekenisgeving c.q. cognitieve therapie en activering. In de opleiding maken de deelnemers kennis met diagnostiek en behandeling van traumatische rouw en worden diverse behandel-interventies praktisch geoefend.

 

Traumatische rouw ontstaat als het verlies van een dierbare aanleiding geeft tot langdurige psychische klachten en beperkingen in het functioneren. In de DSM-5 is de persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) opgenomen. Naast PCRS kan sprake zijn van PTSS, met name als een dierbare door gewelddadige omstandigheden is omgekomen. Ook kunnen nabestaanden klachten ontwikkelen die passen bij depressie. De opleiding biedt handvatten voor het werken met deze problematiek.

Ook wordt aandacht besteed aan cultuursensitieve diagnostiek, omdat rouw in verschillende culturen verschillende uitingsvormen heeft. Betekenisgeving kan cultuursensitief worden ondersteund door verschillende vormen van symbolische interactie met de overledene, zoals een doorlopende brief, imaginair gesprek met de overledene en een afscheidsritueel.

Afhankelijk van het aanvangsniveau kunnen deelnemers na de opleiding de diagnostische- en behandelvaardigheden inzetten in de praktijk. Deelnemers die BEPP-therapeut zijn kunnen na de opleiding BEP-TG toepassen (BEPP voor traumatische rouw).

In de cursus Traumatische rouw leert de deelnemer:
 • het toepassen van klinische diagnostiek van PCRS, PTSS en depressie na verlies van een dierbare.
 • Het toepassen van gestandaardiseerde diagnostiek van PCRS met de Traumatic Grief Inventory – Self Report.
 • Culturele omgang met verlies en rouw in kaart te brengen.
 • Het toepassen van verschillende vormen van rouwgerichte exposure en schrijfopdrachten.
 • Het toepassen van ondersteunende interventies die betekenis kunnen geven, zoals cognitieve therapie, graduele activering, imaginair gesprek met de overledene en een afscheidsritueel.

Om de cursus te kunnen afronden moet de deelnemer:

 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 2 voldoende hebben gemaakt
Wie kunnen er deelnemen aan de cursus Traumatische rouw?
 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de cursus, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling 
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken
Literatuur en voorbereiding

Literatuur: Handboek Traumatische rouw (herziening), (De Keijser, J., Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2023), Uitgeverij Boom) ISBN 9789024448791.

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de cursus en welke hoofdstukken uit het Handboek Traumatische rouw voor de cursus moeten worden gelezen.


Inschrijven: klik op de startdatum

Evenementen

Data

 • 7 maart en 30 mei 2024
 • 7 november 2024 en 13 maart 2025 

Tijden

9.30 tot 16.30 uur

€ 710,- 

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief presenatie en literatuur

Accreditatie

 • NVvP (10 punten)
 • VEN (11 punten breed)
 • FGzPt (15 punten)
 • VSR (10 punten)
 • VGCt (12 punten)
 • NtVP (verdiepingsmodule 6)

   

  Inschrijven

  Klik op de startdatum onderaan de pagina