LinkedIn

Vroeg signalering van psychische klachten bij vluchtelingen (MIRROR-V)

Cursus met e-learning voor het tijdig signaleren van psychische klachten bij vluchtelingen en asielzoekers

Culturele competenties versterken om psychische klachten te signaleren en te bespreken met behulp van MIRROR-V en het Cultural Formulation Interview (CFI)

 

Vluchtelingen hebben meer dan gemiddeld kans op het ontstaan van psychische problematiek. Ze hebben veel meegemaakt in het land van herkomst. Er spelen problemen tijdens de migratie zoals onzekerheid over de bestemming en onveiligheid onderweg. Maar ook na de migratie is er onzekerheid over bijvoorbeeld procedures, opvang en zorg voor dierbaren. Cumulatie van traumatische ervaringen en postmigratie stress zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van psychische klachten en belemmeren vluchtelingen zich onderdeel te voelen van de samenleving. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium klachten en problemen te signaleren.

Het versterken van culturele competenties van hulpverleners is hiervoor van groot belang. De e-learning en workshop bieden de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

E-learning: Cultuursensitieve psychosociale opvang en begeleiding van vluchtelingen 

In deze module wordt de achtergrond van vluchtelingen in Nederland besproken, waarbij de leefsituatie en psychosociale problemen van vluchtelingen voor, tijdens en na de gedwongen migratie aan bod komen. In de module wordt uiteengezet hoe de hulpverlener op een cultuursensitieve wijze contact kan maken met de vluchteling en klachten en problemen kan inschatten. Er worden handvatten aangereikt die de hulpverlener de vluchteling kan bieden om stress te hanteren, en wanneer verwijzing noodzakelijk is. De meest gebruikte behandelingen voor getraumatiseerde vluchtelingen worden op een rij gezet. De e-learning module "Cultuursensitieve psychosociale opvang en begeleiding van vluchtelingen" wordt aangeboden in samenwerking met Health[e]Foundation.

Cursus: de invloed van cultuur op de beleving en het begrijpen van psychosociale klachten

Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij de specifieke klachten en problemen van vluchtelingen en asielzoekers en de invloed van cultuur op de beleving en het begrijpen van de klachten. Het vroegsignaleringsinstrument MIRROR-V wordt besproken en geoefend. MIRROR-V is een korte vragenlijst en helpt om aan de hand van 6 domeinen op een gestructureerde manier het gesprek te voeren. Ook andere diagnostische instrumenten om klachten en problemen vast te stellen worden op een rij gezet. 

Tijdens de cursus wordt geoefend met het Cultural Formulation Interview (CFI). Er wordt ingegaan op hoe contact wordt gelegd met niet Nederlandstaligen en hoe een tolk kan worden ingezet.

Aan de hand van de zorgpiramide wordt bekeken wanneer wel en wanneer niet door te verwijzen en welke mogelijkheden voor doorverwijzing en hulp er zijn. 

Wie kan de workshop volgen?
  • POH-GGZ
  • Preventie medewerkers
  • GGD medewerkers
  • Verpleegkundigen
  • Medewerkers NGO’s in de opvang van vluchtelingen
  • COA medewerkers
  • GGZ professionals
Voorbereiding

E-learning als voorbereiding op de cursus.


Inschrijven: klik op de datum

Evenementen

Data

  • 10 december 2024 (09.30-12.30 uur)

€ 335,-

  • vrij van btw
  • inclusief presentatie, e-learning en handouts

Accreditatie

niet van toepassing

 

Inschrijven

Klik op de datum onderaan de pagina

 

 

Docenten


Leliane König
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij ARQ Centrum'45

Gaya Blom 
Programmamanager Mensen met een Missie