LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie (NET) | Supervisie

Na het afronden van de 4-daagse NET- of KIDNET opleiding onder supervisie werken aan NET-vaardigheden

 

Groepssupervisie NET

 • supervisie door een zeer ervaren NET behandelaar/supervisor
 • maximaal 5 deelnemers per groep
 • voorwaarde voor deelname is het kunnen tonen van videomateriaal van behandeling(en)
 • kosten zijn inclusief het nakijken van NET-verslagen
 • de groepsupervisie betreft onderwijssupervisie; ARQ Academy en de supervisor zijn niet aansprakelijk voor de behandelverantwoordelijkheid van de supervisant. Behandelverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verleggen wij naar de supervisant en de organisatie waar de supervisant werkzaam is;

Basistherapeut NET

Met het volgen van supervisie NET kan een BIG geregistreerde deelnemer het certificaat Basistherapeut NET behalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

 • de basistherapeut NET heeft de erkende vierdaagse opleiding NET met goed gevolg doorlopen
 • de basistherapeut NET heeft tenminste 3 volledig afgeronde NET behandelingen tot stand gebracht onder supervisie door erkende supervisoren
 • deze behandelingen zijn door de supervisoren als minimaal voldoende beoordeeld
 • de basistherapeut NET heeft aantoonbaar minstens 5 x anderhalf uur supervisie gehad of deelgenomen aan supervisiedagen of individuele supervisies, verzorgd door erkende NET supervisoren.
 • de  inbreng tijdens de supervisies was gelijkelijk verdeeld en is als voldoende beoordeeld door de supervisor, met gebruikmaking van het beoordelingsformulier NET. Het kan zijn dat er meer supervisies nodig zijn om aan de kwalificaties te kunnen voldoen
 • de basistherapeut NET  heeft aantoonbaar gemaakt het volledige NET protocol voldoende goed te kunnen uitvoeren
 • de basistherapeut NET beheerst  aantoonbaar (video-opnames, casuïstiek, rollenspel) de onderdelen  ‘psycho-educatie’, ‘uitleggen levenslijn’, ‘narratieve exposure’ (bloem en steen) en ‘opstellen getuigenisverslag’.
 • de basistherapeut NET is bekend met en heeft kennis van de recente literatuur
 • de basistherapeut NET voldoet aan alle competenties en eisen van het beoordelingsformulier NET
 • de basistherapeut is BIG-geregistreerd

In samenspraak met de supervisor wordt gekeken hoeveel middagen nodig zijn om bij te wonen.

Resultaat

Na het afronden van het supervisietraject is men basistherapeut NET. Een basistherapeut NET is BIG-geregistreerd.

Wie kan de NET supervisie volgen?

BIG geregistreerde professionals die de 4-daagse NET opleiding hebben afgerond.

Evenementen

Data

 • 15 maart 2023 (ochtend)
 • 23 mei 2023 (middag)
 • 10 oktober 2023 (middag)

Tijden

9.30-13.00 uur of van 13.30-17.00 uur

Accreditatie

 • NtVP (module 4)

  Kosten

  € 235 ,- per deelnemer

  • vrij van btw

  Voor het verplaatsen van een bijeenkomst berekenen wij € 85,-.

  Contactinformatie

  T: +31 (0) 20 660 1970
  E: academy@arq.org