LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie (KIDNET en NET) | Supervisie

Na het afronden van de 4-daagse NET- of KIDNET cursus onder supervisie werken aan (KID)NET-vaardigheden

 

Groepssupervisie (KID)NET

 • supervisie door een zeer ervaren (KID)NET behandelaar/supervisor
 • maximaal 4 deelnemers per groep
 • voorwaarde voor deelname is het kunnen tonen van videomateriaal van behandeling(en)
 • kosten zijn inclusief het nakijken van (KID)NET-verslagen
 • de groepsupervisie betreft onderwijssupervisie; ARQ Academy en de supervisor zijn niet aansprakelijk voor de behandelverantwoordelijkheid van de supervisant. Behandelverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verleggen wij naar de supervisant en de organisatie waar de supervisant werkzaam is;

Basistherapeut (KID)NET

Met het volgen van supervisie (KID)NET kan een deelnemer het certificaat Basistherapeut (KID)NET behalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

 • de basistherapeut (KID)NET heeft de erkende vierdaagse cursus (KID)NET met goed gevolg doorlopen
 • de basistherapeut (KID)NET heeft tenminste 3 volledig afgeronde (KID)NET behandelingen tot stand gebracht onder supervisie door erkende supervisoren
 • deze behandelingen zijn door de supervisoren als minimaal voldoende beoordeeld
 • de basistherapeut (KID)NET heeft aantoonbaar minstens 5 x twee uur groepssupervisie gehad of individuele supervisies, verzorgd door erkende (KID)NET supervisoren.
 • de  inbreng tijdens de supervisies was gelijkelijk verdeeld en is als voldoende beoordeeld door de supervisor, met gebruikmaking van het beoordelingsformulier (KID)NET. Het kan zijn dat er meer supervisies nodig zijn om aan de kwalificaties te kunnen voldoen
 • de basistherapeut (KID)NET heeft aantoonbaar gemaakt het volledige (KID)NET protocol voldoende goed te kunnen uitvoeren
 • de basistherapeut (KID)NET beheerst aantoonbaar (video-opnames, casuïstiek, rollenspel) de onderdelen  ‘psycho-educatie’, ‘uitleggen levenslijn’, ‘narratieve exposure’ (bloem en steen) en ‘opstellen getuigenisverslag’.
 • de basistherapeut (KID)NET is bekend met en heeft kennis van de recente literatuur
 • de basistherapeut (KID)NET voldoet aan alle competenties en eisen van het beoordelingsformulier (KID)NET

In samenspraak met de supervisor wordt gekeken hoeveel sessies nodig zijn om bij te wonen.

Resultaat

Na het afronden van het supervisietraject is men basistherapeut (KID)NET. 

Wie kan de (KID)NET supervisie volgen?

Professionals die de 4-daagse cursus (KID)NET hebben afgerond.


Inschrijven: klik op de datum

Evenementen

Data

 • 12 december 2023, online (vanaf 13.30): NET en KIDNET
 • 13 februari 2024, online (10.00-12.00 uur): alleen NET
 • 17 april 2024, online (11.00-13.00 uur): NET en KIDNET
 • 11 september 2024, online (10.00-12.00 uur): NET en KIDNET
 • 16 oktober 2024, online (10.00-12.00 uur): NET en KIDNET
 • 13 november 2024, online (10.00-12.00 uur): NET en KIDNET

€ 295,-

 • vrij van btw

Accreditatie

 • NtVP (module 4)

  Inschrijven

  Klik op de datum onderaan de pagina