LinkedIn

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP)

4-daagse opleiding voor het leren toepassen van de BEPP als behandelvorm

BEPP is een individuele behandeling voor het verwerken van ernstige, schokkende, traumatische ervaringen. BEPP helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Een combinatie van technieken uit verschillende therapierichtingen maken dat BEPP goed toepasbaar is voor geuniformeerden en patienten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.


Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) is een aangetoond effectieve behandeling voor PTSS die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van de patiënt. Werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen zijn op een logische manier samengebracht. De combinatie van technieken is goed toepasbaar voor bijvoorbeeld geuniformeerden en patiënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Technieken die in BEPP centraal staan zijn:

 • psycho-educatie
 • imaginaire exposure
 • gebruikmaking van schrijfopdrachten en memorabilia
 • psychodynamische inzichten in de betekenisfase
 • oppakken van taken en een afscheidsritueel
 • Behandeling met Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS

Bij BEPP wordt de nadruk gelegd op het doorbreken van heftige emoties. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben (ook wel ‘hotspots’ genoemd) tijdens de imaginaire exposure. De blootstelling aan angstinducerende emoties als verdriet, walging, schuld en schaamte staan centraal. Het doorbreken van vermijding ten behoeve van zelfcompassie, verandering van betekenis en coping in het heden ten opzichte van die ten tijde van het trauma, helpt de heftige gevoelens te verwerken.

In BEPP wordt in de eerste fase van behandeling klachtgericht gewerkt. De tweede fase is persoonsgericht en gaat in op schema’s/kerncognities die gedurende de ontwikkeling en als gevolg van traumatische gebeurtenissen zijn ontstaan. De oorsprong hiervan wordt besproken, waarna de functionaliteit of houdbaarheid hiervan in het dagelijkse bestaan wordt geëvalueerd in het licht van een betere kwaliteit van leven en terugvalpreventie. Daarnaast staat de tweede fase in het teken van oppakken van taken die vermeden worden, werkhervatting, en afscheid.

In de BEPP opleiding leert de deelnemer:
 • de relatie tussen PTSS-klachten en de traumatische gebeurtenis uit te leggen
 • de kerntraumatische gebeurtenis(sen) en hotspots te onderscheiden
 • de interventies van BEPP toe te passen en hun functie te beargumenteren
 • indicatie en contra-indicatie van BEPP te onderbouwen
 • BEPP toe te passen onder supervisie
Om de opleiding te kunnen afronden moet de deelnemer:
 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 3 voldoende hebben gemaakt
 • 90% aanwezig zijn geweest

Wie kan de BEPP opleiding volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychotherapeuten
 • psychiaters/artsen
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling 
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken
Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en literatuur.

Vervolgmogelijkheden

 

 

Klik op onderstaande startdatum om in te schrijven. 

Evenementen

Data

 • 10, 11, 12 oktober 2022 en 13 februari 2023
 • 30, 31 januari en 1 februari en 8 mei 2023
 • 5, 6 en 7 juni en 25 september 2023

Tijden

9.30 tot 16.30 uur

Accreditatie

 • VGCt (18 punten)
 • FGzPt (30 punten)
 • NVvP (23 punten)
 • VEN   (24 punten)
 • VSR   (22 punten)
 • NVP   (22 punten)
 • NtVP (4-daagse opleiding geldt als behandelmethodiek uit module 4, categorie 1)

Accreditatiepunten kunnen, op basis van een aangepast toetsingskader van de beroepsverenigingen, afwijken.

Kosten

€ 1.335 ,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief presentaties en literatuur

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-.

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org