LinkedIn

Narratieve Exposure Therapie opleiding (NET)

4-daagse opleiding voor het leren toepassen van de NET als behandelvorm

NET is een kortdurende en aangetoond effectieve behandelvorm voor PTSS bij meervoudige traumatiserende gebeurtenissen waarbij het levensverhaal van de patiënt centraal staat. NET is geschikt voor de behandeling van vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik.  

 

In de NET behandeling staat het levensverhaal van de cliënt centraal waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. De gebeurtenissen worden chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt met behulp van imaginaire-/narratieve exposure waarbij de gebeurtenissen in hun context worden besproken.

Het verbinden van trauma-herinneringen en context-herinneringen zorgt voor integratie van de trauma-herinneringen in het biografisch geheugen. De behandeling start met uitgebreide psycho-educatie en van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld. Met het afronden van de therapie worden de verslagen aan de client overhandigd en bieden ze de functie van getuigenis. Deze getuigenis helpt de cliënt betekenis te geven aan wat hij of zij heeft meegemaakt en kan ook tot (meer) erkenning en begrip in de omgeving van de cliënt leiden.

In de NET opleiding leert de deelnemer:
 • de theoretische kennis van de NET en het behandelprotocol
 • de basisregels van psycho-educatie
 • de principes van het leggen en het uitvoeren van de levenslijn
 • de principes van narratieve exposure het uitvoeren hiervan
 • de NET verslaglegging: uitgangspunten en opstellen eindverslag

Voor het afronden van de opleiding en het verkrijgen van een bewijs van deelname moet de deelnemer:

 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 3 voldoende hebben gemaakt
 • 90% aanwezig zijn geweest
Wie kan de NET opleiding volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling 
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken
Literatuur en voorbereiding

Literatuur: Levensverhalen en psychotrauma (herziening) (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789024431021.

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de opleiding en welke hoofdstukken uit het boek Levensverhalen en psychotrauma voor de opleiding moeten worden gelezen.

Vervolgmogelijkheden

 

Evenementen

Data

 • 16 september, 23 september, 16 december 2022 en 17 maart 2023 (wachtlijst)
 • 7 oktober, 14 oktober 2022, 13 januari en 14 april 2023(wachtlijst)
 • 7 november, 14 november 2022, 13 maart en 12 juni 2023 (wachtlijst)

Tijden

9.30 tot 16.30 uur

Kosten

€ 1.230,- per deelnemer

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • exclusief literatuur

Voor het inhalen/verplaatsen van een opleidingsdag berekenen wij € 85,-.

Accreditatie

 • VGCt (22 punten)     
 • NVP (27 punten)     
 • FGzPt (30 punten)     
 • VEN (22 punten)  
 • NIP (36 punten)     
 • VSR (22 punten)    
 • NVvP (20 punten)     
 • NtVP (verdiepingsmodule 6)

Accreditatiepunten kunnen, op basis van een aangepast toetsingskader van de beroepsverenigingen, afwijken.

Contactinformatie

T: +31 (0) 20 660 1970
E: academy@arq.org