LinkedIn

Werken met vluchtelingen en statushouders | overzichtspagina

Ondersteunende trainingen voor iedereen betrokken bij de organisatie en opvang van vluchtelingen en statushouders | Vroegsignalering, empowerment en zelfzorg

De opvangproblematiek is groot en urgent in ons land. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten vangen vluchtelingen en statushouders op. Psychosociale ondersteuning draagt bij aan vroegsignalering van ernstige problematiek. Het versterkt de veerkracht en voorkomt dat mensen zwaardere en duurdere zorg nodig hebben.  

 

ARQ Academy en ARQ IVP bieden ondersteunende trainingen aan voor iedereen betrokken bij de organisatie en opvang van vluchtelingen en statushouders. Het gaat om trainingen op het gebied van:

 

• vroegsignalering

• empowering

• zelfzorg en mentale weerbaarheid voor medewerkers

• collegiale opvang en nazorg na ingrijpende gebeurtenissen

 

ARQ Academy

 

Workshop Vroegsignalering bij psychische problemen | Signaleren met MIRROR-V
Voor medewerkers op de locaties waar vluchtelingen en asielzoekers langer verblijven, kan deze workshop een aanvullend gereedschap zijn om de psychische klachten bij vluchtelingen te signaleren. Het tijdig signaleren hiervan en het organiseren van de juiste psychosociale hulp zorgt ervoor dat klachten niet verder escaleren. 

Meer lezen over Vroegsignalering met MIRROR-V

7ROSES empowerment methodiek
7ROSES richt zich op het vergroten van de eigen draagkracht en veerkracht van vluchtelingen en asielzoekers. Het is een breed toepasbare en flexibele empowerment methodiek voor het ondersteunen van het persoonlijke herstelproces. In deze train-de-trainer cursus leert de deelnemer de 7ROSES methodiek toe te passen. 

Meer lezen over 7ROSES

ARQ IVP

 

Training Opvang & Nazorg na ingrijpende gebeurtenissen op het werk
Collega’s opvangen na een ingrijpende gebeurtenis? Hoe doe je dat? Leer in deze training welke praktische ondersteuning je kan inzetten, hoe je dat doet en hoe je goede opvang- en nazorggesprekken voert. De trainingen vegroten de duurzame inzetbaarhei van medewerkers en versterken de veerkracht van de organisatie. 

Trainingsaanbod Opvang en Nazorg

Training Zelfzorg bij aangrijpend werk 
Hoe blijf je op de been als je langdurige heftige dingen ziet en meemaakt? Hoe zorg je voor elkaar en voor jezelf? Sociale steun is een van de belangrijkste beschermende factoren bij het verwerken van in- en aangrijpende gebeurtenissen.

Trainingen mentale weerbaarheid


Voor wie?

Alle trainingen zijn er voor onder andere:

  • GGD medewerkers
  • COA medewerkers
  • Verpleegkundigen
  • Preventie medewerkers
  • Medewerkers NGO’s in de opvang van vluchtelingen
  • POH-GGZ

 

Evenementen

 

Wil je meer weten over ons aanbod? Neem dan contact met ons op.

 

Contactinformatie

Je kunt ons telefonisch bereiken op:
020 660 1970
Of stuur een mail naar:
academy@arq.org

 

 

ARQ Kenniscentrum Migratie geeft advies aan gemeenten: hoe kunnen zij de psychosociale ondersteuning aan statushouders bevorderen? In deze handreiking worden de best practices samengevat.