LinkedIn

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP)

4-daagse nascholing voor het leren toepassen van de BEPP als behandelvorm

BEPP is een individuele behandeling voor het verwerken van ernstige, schokkende, traumatische ervaringen. BEPP helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Een combinatie van technieken uit verschillende therapierichtingen maken dat BEPP goed toepasbaar is voor geuniformeerden en patienten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.


Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) is een aangetoond effectieve behandeling voor PTSS die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van de patiënt. Werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen zijn op een logische manier samengebracht. De combinatie van technieken is goed toepasbaar voor bijvoorbeeld geuniformeerden en patiënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Technieken die in BEPP centraal staan zijn:

 • psycho-educatie
 • imaginaire exposure
 • gebruikmaking van schrijfopdrachten en memorabilia
 • psychodynamische inzichten in de betekenisfase
 • oppakken van taken en een afscheidsritueel
 • Behandeling met Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS

Bij BEPP wordt de nadruk gelegd op het doorbreken van heftige emoties. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben (ook wel ‘hotspots’ genoemd) tijdens de imaginaire exposure. De blootstelling aan angstinducerende emoties als verdriet, walging, schuld en schaamte staan centraal. Het doorbreken van vermijding ten behoeve van zelfcompassie, verandering van betekenis en coping in het heden ten opzichte van die ten tijde van het trauma, helpt de heftige gevoelens te verwerken.

In BEPP wordt in de eerste fase van behandeling klachtgericht gewerkt. De tweede fase is persoonsgericht en gaat in op schema’s/kerncognities die gedurende de ontwikkeling en als gevolg van traumatische gebeurtenissen zijn ontstaan. De oorsprong hiervan wordt besproken, waarna de functionaliteit of houdbaarheid hiervan in het dagelijkse bestaan wordt geëvalueerd in het licht van een betere kwaliteit van leven en terugvalpreventie. Daarnaast staat de tweede fase in het teken van oppakken van taken die vermeden worden, werkhervatting, en afscheid.

In de BEPP cursus leert de deelnemer:
 • de relatie tussen PTSS-klachten en de traumatische gebeurtenis uit te leggen
 • de kerntraumatische gebeurtenis(sen) en hotspots te onderscheiden
 • de interventies van BEPP toe te passen en hun functie te beargumenteren
 • indicatie en contra-indicatie van BEPP te onderbouwen
 • BEPP toe te passen onder supervisie
Om de cursus te kunnen afronden moet de deelnemer:
 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 3 voldoende hebben gemaakt
 • 90% aanwezig zijn geweest

Wie kan de BEPP cursus volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychotherapeuten
 • psychiaters/artsen
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten

Om mee te kunnen doen aan de cursus, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling 
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken
Literatuur en voorbereiding

Uiterlijk vier weken voor de startdatum wordt een uitnodigingsmail verstuurd met informatie over de cursus en literatuur.

Vervolgmogelijkheden

 

 


Inschrijven: klik op de startdatum

Evenementen

Data

 • 10, 11 en 12 juni en 23 september 2024
 • 14, 15 en 16 oktober 2024 en 3 februari 2025

Tijden

9.30 tot 16.30 uur

€ 1.450,-

 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief presentaties en literatuur

Accreditatie

 • VGCt (18 punten)
 • FGzPt (30 punten)
 • NIP (36 punten
 • NVvP (21 punten)
 • VEN   (21 punten)
 • VSR   (22 punten)
 • NtVP (4-daagse opleiding geldt als behandelmethodiek uit module 4, categorie 1)

Inschrijven

Klik op de startdatum onderaan de pagina