LinkedIn

ARQ Academy brengt kennis uit zorg en wetenschappelijk onderzoek over psychotrauma en PTSS samen

AGENDA

 

  NET

 

    CAPS-5 voor BIG

 

     Introductie psychotrauma & PTSS

 

     Traumatische rouw

 

   Introductie psychotrauma & PTSS bij kinderen en jongeren

 

 

 

NIEUWS

Werken met vluchtelingen en statushouders | overzichtspagina


De opvangproblematiek is groot en urgent in ons land. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten vangen vluchtelingen en asielzoekers op. Dat vraagt veel van medewerkers van opvanglocaties en medewerkers van gemeenten betrokken bij de opvang.  

Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, komen ze als statushouder terecht in een gemeente. Psychosociale ondersteuning van statushouders draagt bij aan vroegsignalering van ernstige problematiek. Het versterkt de veerkracht van statushouders en maakt dat ze beter in staat om problemen zelf op te lossen. Daarnaast wordt voorkomen dat mensen zwaardere en duurdere zorg nodig hebben.  

ARQ Academy biedt ondersteunende trainingen op het gebied van vroegsignalering, empowering en zelfzorg voor iedereen betrokken bij de organisatie en opvang van vluchtelingen en statushouders. 

Meer informatie op onze overzichtspagina

 

 

 

 

Over ARQ Academy

  • Het opleidingsinstituut van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
  • Geaccrediteerde nascholing voor BIG-geregistreerde GGZ professionals
  • Scholing en voorlichting over psychotrauma en PTSS voor specifieke doelgroepen en psychotrauma          

 

CookiesKeurmerkenNienoord 5
PrivacyISO1112 XE Diemen
 CRKBONederland
  

academy@arq.org

  020 - 660 1970