Onze website is momenteel in ontwikkeling en soms minder goed bereikbaar. 

ARQ Academy is het opleidingsinstituut van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en brengt kennis uit zorg en wetenschappelijk onderzoek over psychotrauma samen. Onze expertise delen we in de vorm van opleidingen, lezingen en workshops met zowel GGZ collega's (in opleiding) als met andere professionals en vrijwilligers die bij de uitvoering van hun werkzaamheden meer willen weten over werken met specifieke doelgroepen (zoals vluchtelingen, asielzoekers, gezinnen en kinderen, politie, veteranen) en psychotrauma. Bij de verspreiding van kennis werken we samen met collega's van ARQ en met collega's en experts van andere instellingen. De meeste docenten van ARQ werken voor ARQ Centrum '45 en hebben zowel onderzoekservaring als ervaring als therapeut. 

 

Effectieve vroeg screening bij vluchtelingen op o.a. PTSS | 7 juli 2022
Het vroeg signaleren van psychische klachten van vluchtelingen en asielzoekers is belangrijk. Tijdens de training wordt een belangrijk vroegsignalerings-instrument (MIrror V) uitgelegd, aan de hand waarvan belangrijke domeinen worden uitgevraagd. In de training wordt uiteengezet hoe daarbij rekening gehouden kan worden met de (culturele) achtergrond van vluchtelingen en asielzoekers. Meer weten of je inschrijven? Klik hier.

Cultuursensitief Behandelen | 4 november 2022

Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. Naast het probleem van taal zijn er vanuit de culturele psychotherapie twee obstakels bekend bij het behandelen van cliënten met een niet-westerse achtergrond: klachtenpresentatie met nadruk op lichamelijke klachten en moeizame commitment en ontbreken van een gemeenschappelijk ziektemodel tussen patiënt en therapeut. In deze opleiding krijg je handvatten aangereikt om de slagingskans van de therapie te vergroten. Meer weten of je inschrijven? Klik hier.

Traumatische rouw: nieuwe module in training Introductie Psychotrauma | 15 september 2022

Vanaf september zal Traumatische Rouw een nieuw onderdeel zijn van de training Introductie Psychotrauma. Wanneer er sprake is van traumatisch verlies van een dierbare, kan de rouw verstoord raken, dat het leidt tot blijvend en ernstig disfunctioneren in het dagelijks leven. In de module staan we stil bij de vragen als: hoe ziet traumatische rouw eruit, wat is het verschil met PTSS en gezonde rouw en welke behandeling is passend? Meer weten of je inschrijven?  Klik hier

NET Podcast
Interesse in de Podcast van Ruud Jongedijk over de NET? Klik hier

Moral Injury Podcast
Interesse in de Podcast over Moral Injury met onder andere Jackie June ter Heide? Klik hier


Oekraïne: psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

ARQ heeft Contactpunt Oekraïne ingericht. Dit contactpunt heeft als doel professionals en leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van het werken met mensen (die zijn gevlucht) uit Oekraïne.

Gratis E-learning: Cultuursensitieve opvang en begeleiding van vluchtelingen

In samenwerking met Health[e]Foundation biedt ARQ Academy een gratis e-learning module aan voor zorgprofessionals om zich de cultuursensitieve hulpverlening aan vluchtelingen eigen te maken. Het vroeg kunnen signaleren van psychische klachten is van groot belang. In de e-learning wordt uiteengezet hoe de hulpverlener op een cultuursensitieve wijze contact kan maken met de vluchteling en stil kan staan bij hoe hij of zij deze stress hanteert. Er worden handvatten aangereikt die de hulpverlener de vluchteling kan bieden om hier mee om te gaan.  Voor het volgen van deze e-learning wordt u doorgelinkt naar het online platform van Health[e]Foundation
 

 

 

Cookies
Privacy
Sitemap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       © ARQ Academy 2021