LinkedIn

ARQ Academy is het opleidingsinstituut van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ARQ Academy brengt kennis uit zorg en wetenschappelijk onderzoek over psychotrauma en PTSS samen. Kennisdeling organiseren wij voor GZ-professionals, organisaties en vrijwilligers die in hun dagelijks werk met psychotrauma en PTSS te maken hebben en met specifieke doelgroepen werken zoals vluchtelingen, asielzoekers, gezinnen en kinderen, politie en veteranen.  

Agenda

Cultuursensitief Behandelen | 9 december 2022

Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. Naast het probleem van taal zijn er meer obstakels bekend: klachtenpresentatie met nadruk op lichamelijke klachten,  moeizaam commitment en het ontbreken van een gemeenschappelijk ziektemodel tussen patiënt en therapeut. In deze 2-daagse opleiding worden handvatten aangereikt om de slagingskans van de therapie te vergroten. 

 

 

Introductie Psychotrauma: extra module Traumatische rouw | 15 september 2022

Vanaf september is het onderwerp Traumatische Rouw een nieuwe module van de Introductie Psychotrauma. Wanneer er sprake is van traumatisch verlies van een dierbare, kan de rouw zo verstoord raken, dat het leidt tot blijvend en ernstig disfunctioneren in het dagelijks leven. In de module staan we stil bij de vragen als: hoe ziet traumatische rouw eruit, wat is het verschil met PTSS en gezonde rouw en welke behandeling is passend? 

 

Actueel

Oekraïne: psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

ARQ heeft Contactpunt Oekraïne ingericht. Dit contactpunt heeft als doel professionals en leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van het werken met mensen (die zijn gevlucht) uit Oekraïne.

Gratis E-learning: Cultuursensitieve opvang en begeleiding van vluchtelingen

Het vroeg signaleren van psychische klachten bij vluchtelingen is van groot belang. In samenwerking met Health[e]Foundation biedt ARQ Academy een gratis e-learning module aan voor zorgprofessionals om zich de cultuursensitieve hulpverlening aan vluchtelingen eigen te maken. In de e-learning wordt uiteengezet hoe de hulpverlener op een cultuursensitieve wijze contact kan maken met de vluchteling en stil kan staan bij de wijze van stresshantering. Er worden handvatten aangereikt die de hulpverlener de vluchteling kan bieden om hier mee om te gaan.  Voor het volgen van deze e-learning wordt u doorgelinkt naar het online platform van Health[e]Foundation

CookiesT: +31 (0) 20 660 1970
PrivacyverklaringE: academy@arq.org